KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Besøk og reportasjer

Besøk av Stortingspresident Masud Gharahkhani

Stortingspresidenten ønsket å besøke lavterskeltilbud og frivillige organisasjoner for å snakke om frivilligheten som demokratisk arena, ensomhet og utenforskap, under sitt besøk på Hamar den 19. april 2022

Det ble et veldig hyggelig besøk av Stortingspresident Masud Gharahkhani med følge og næringssjef Svein Frydenlund fra Hamar kommune. Det var satt av en time til besøket, hvor Sagatun også serverte kaffe og vafler.

Det ble en spennende time hvor vi opplevde at Stortingspresidenten var veldig interessert og lyttende til det som ble fortalt. Gjennom informasjon fra daglig leder og personlige beretninger fra brukerne som deltok, fikk vi fortalt om hvordan frivilligheten og det å engasjere seg på Sagatun, i høy grad bidrar til livsmestring og god livskvalitet. Det er en god følelse å erfare at man kan bidra med noe overfor andre; gjennom det får man tilbake troen på seg selv og at man er verdt noe. Frivilligheten på Sagatun gjør også at tilbudet når ut til mange flere enn det ellers ville gjort. På Sagatun tar brukerne selv initiativ til ønskede aktiviteter, de bidrar på undervisning, kurs og mestringstilbud, er med og driver alle aktivitetstilbud, holder åpent på søndager og helligdager, deltar i daglig drift og ikke minst er faddere og likepersoner for de som trenger det.

I sine innlegg la alle vekt på Recoveryfaktorene; Tilhørighet, Håp, Identitet, Mening og Empowerment. Recovery bygger på erfaringskunnskap som gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillitt til egen mestringsevne. Noe som med all tydelighet fikk fram at Recovery er nødvendige faktorer for å forebygge sykdom og styrke menneskers mulighet til samfunnsdeltakelse og medborgerskap.

Stortingspresidenten takket for informasjonen og de personlige historiene om hvor viktige slike lavterskeltilbud som Sagatun er. Han avsluttet med å si at han gjerne kom igjen og at vi bare måtte ta kontakt dersom vi trengte hjelp til noe. Han ønsket oss også velkommen til Stortinget der vi skulle få en omvisning med Masud Gharahkhani selv. Det er en invitasjon vi har tenkt å takke ja til!

De som deltok fra Sagatun var:

Kårhild Husom Løken, daglig leder.
Mariann Haukland, nestleder.
Kim Nybakken, leder for lokalt aktivitetstilbud.
Evy Kristin Hoel, leder for Brukerstyret.
Dan Viggen, tidligere bruker, nå erfaringskonsulent tilknyttet musikkverkstedet.
Rose-Marie Andersson, bruker og frivillig.
Anders Mortensen, bruker, frivillig, tidligere leder i Brukerstyret, nå også vikar som erfaringskonsulent på Sagatun.
Stine Bekkemellem, tidligere bruker, nå ansatt som erfaringskonsulent og kursleder.
Kristian Lunde, bruker og nestleder i Brukerstyret.
Geir Risbakken, bruker av tilbudet på Sagatun.

Tusen takk for besøket og for engasjementet! Takk også til Hamar kommune som hadde Sagatun på lista over de stedene de ønsket å vise Stortingspresidenten!