KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter

Karin Andersen er ny styreleder på Sagatun fra 1.1.2023

Noen er født med en sølvskje i munnen og andre er født med småstein i skoa. Det er de med «småstein i skoa» jeg har vært opptatt av, og hvordan de skal få den hjelpen de trenger for å få tilbake troen på seg selv og mestre eget liv. For det er jo mulig, det ser vi på Sagatun.

Slik innledet Karin Andersen sin presentasjon av seg selv og sin rolle som ny styreleder på Sagatun, på fellesmøte mandag den 16.01.2023. 

Karin Andersen har alltid vært en god Sagatun venn, som har frontet tilbudet og betydningen av det både i media og ellers. Hun har også invitert med mange Stortingsrepresentanter hit for at de skal lære om virksomheten og hvordan vi jobber for at mennesker «med stein i skoa» skal få tilbake troen på seg selv og oppleve mening og mestring i egne liv. Når hun dessverre ikke ble gjenvalgt på Stortinget høsten 2021, var viså heldige at hun ønsket å bruke engasjementet sitt for og sammen med oss på Sagatun. Hun har vært med i stiftelsesstyret i ett år og tiltrådte som styreleder 01.01.2023 etter Sturla Bjerkaker, som tok over som styreleder da mangeårig styreleder på Sagatun Tor Inge Martinsen ble alvorlig syk og døde i 2022. 

Karin forteller at hun første gang var på senteret når det var under oppussing i 2006. Da var hun nok litt skeptisk til det gedigne prosjektet med å rehabilitere det gamle huset, menhun kunne etter hvert konstatere at huset fikk en «klasseheving» etter alt arbeidet som ble lagt ned av de som også ønsket å bruke tilbudet. Slik ble det lagt et solid grunnlag for brukerstyring som har vært grunnmuren i virksomheten på Sagatun i alle år senere. Dette vil Karin legge stor vekt på i sin funksjon som styreleder. Karin sier at hun også trenger et sted «å høre til» og at hun ønsker å være en samarbeidspartner med brukere, ansatte og styret. Hun føler på god stemning og god atmosfære av å være her på Sagatun, og liker det gode fellesskapet på huset og måten vi jobber på med å finne ressursene i menneskene. Hun kjenner på respekten huset innehar og hvordan det blir drevet, og hvor glad hun har blitt i huset. 

Karin nevner også tapet av forrige styreleder Tor Inge Martinsen som gikk bort i fjor. Hun kan ikke fylle hans sko, men at hun må være seg selv i den nye rollen, og hvis jeg kan bidra litt, så er det bra. Her kan jeg bruke mitt engasjement og «høre litt til», noe som betyr mye for meg. Jeg vil bidra til å trygge Sagatun økonomisk og jobbe for en større forståelse og respekt i samfunnet for de som har gått på en smell. All kunnskapen og kompetansen som blir utviklet på Sagatun er så viktig når en skal bygge en god velferdsstat og tjenester som hjelper folk og ikke oppleves som en ny belastning . Derfor er kombinasjonen av lokalt og regionalt brukerstyrte senter på Sagatun så viktig, der erfaringsbasert kunnskap blir utviklet og videreformidlet inn i tjenesteutvikling, undervisning og forskning. Det skal bidra til å utvikle tjenester som virker og gode fagfolk som kan lytte og samarbeide med de som trenger hjelp, og deres pårørende. 

Karin har vært aktiv politiker for SV i 24 år, men har nå gått av med pensjon. Hun har derfor mer tid og gleder seg til å ta fatt på jobben som styreleder på Sagatun. Her ser hun at alle har muligheten til å få et bedre liv ved å være aktiv deltaker på huset.

Hun takker for tilliten og gleder seg til å ta fatt på jobben.

Alle vi på Sagatun ønsker Karin hjertelig velkommen på laget og gleder oss til videre samarbeid med henne.