KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Recovery

«Inspirasjonsdag om Recovery, 5. juni 2024»

5. juni 2024 var det duket for inspirasjonsdag om Recovery. Sagatun Recovery og Aktivitet og Recoveryenheten på Sanderud har siden 2018 jobbet for å få til Recoverynettverk i Innlandet, i samarbeid med NAPHA og Statsforvalteren i Innlandet. Etter en pause under koronaen tok vi opp igjen arbeidet i 2022 og fikk med Lillehammer kommune og KoRus-Øst i samarbeidet. Brukerorganisasjonene ble også invitert, men hadde ikke kapasitet til å være med i denne runden. Vi ble enige om å invitere til en inspirasjonsdag om Recovery, og spørre deltakerne om hvordan de ønsker å jobbe videre med å iverksette Recovery i tjenestene.

Hensikten med dagen var å inspirere deltagerne til å møte framtidens helsetjenester med recovery som verdi og tilnærming. WHO og nasjonale føringer sier at bruker må stå i sentrum for sin egen bedringsprosess. Den nye veilederen som etterfølger «sammen om mestring» har nå vært ute på høring og ikke minst en ny veileder for brukermedvirkning på trappene. Recovery baseres på erfaringskunnskap og gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillit til egen mestringsevne. Recovery innebærer at hver enkelt får støtte og muligheter til å leve et liv med mening og innhold i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer. Tilhørighet, mål, identitet, mening og selvbestemmelse er verdier som står i fokus.

Edel Hoelstad, leder for Aktivitet og Recovery Enhet, ønsket oss velkommen.

Mone Evensen fremførte en nydelig egenskreven låt.

Kårhild Husom Løken, leder på Sagatun Recovery og Heidi Fæste, pårørendekoordinator i Lillehammer kommune ledet oss gjennom dagens program.

Hovedforedragsholder var Trond Aarre, psykiater, avd.sjef, Norfjordeid psykiatrisenter. Aarre er kritisk til perspektiv på psykisk helsevern og de resultatene man har, på tross av store ressurser og mange flinke fagfolk. Videre forteller Aarre at befolkningen og myndighetene har stor tro på ekspertkunnskap. Den strekker ofte ikke til, og når man har det vanskelig er det som regel best å snakke med noen vi kjenner og som står oss nær. Slik sett er de kommunale tjenestene mye tettere på folks liv og har mye tryggere relasjoner enn de som jobber i spesialisthelsetjenesten.

De har gjennomført undersøkelser som viser hva folk først og fremst ønsker seg i livet. Dette er punktene som kommer frem:

  • Bedre somatisk helse
  • Mer aktivitet
  • Flere venner
  • Kjæreste
  • Bedre seksualliv
  • Mindre psykiatriske symptom

Videre viser Aarre til WHO (Verdens helseorganisasjon) og en rapport fra 2022 som sier at tjenestene skal være personsentrert, menneskerettighetsbasert og Recoveryorientert. Samtidig viste han til sentrale føringer og retningslinjer fra myndighetene som er dypt forankret i et medisinsk perspektiv. Aarre sa at vi har mye penger og mange flinke folk, men stilte et stort spørsmålstegn ved om det er mulig å jobbe Recoveryorientert og samtidig tilfredsstille alle kravene man er pålagt fra myndighetene, blant annet når det gjelder kartlegging, for at tjenestene skal være forsvarlige. Aarre sin konklusjon var at recovery lar seg ikke forene med en medisinsk modell, noe han underbygget både med internasjonale uttalelser og eksempler fra egen praksis.

Neste på tidsplanen var Rune Lundquist, erfaringskonsulen, Sagatun Recovery, førte en samtale med Trond Aarre hvor de snakket om «veien til bedring». Dette er noe av det vi fikk høre om:

  • Tilbud eller press om medisiner, hva hjelper egentlig? Mye annet kan hjelpe enn medisiner.
  • Fylle dagene med å snakke med andre som hadde samme problemet, det hjalp mest.
  • Hjelpe andre hjalp meg mye, det er mye omsorg i å hjelpe andre. Lite forskjell på doktoren og pasienten.

Etter lunsjen var det duket for et nydelig musikalsk innslag fra Sagatun Brukerstyrt Senter v/ Dan Viggen, erfaringskonsulent i musikkterapi.

Etter Dan fikk vi høre mer om Prosjekt Hverdagsglede og produksjon av nye recoverykurs ansatte og erfaringskonsulenter, enhet for Aktivitet og Recovery. Her var det Line Merethe Libak, Tone Torgersen, Mone Evensen, Guro Mjonerud Solbakken og Aud Nathalie Aksetøy Fodnes fra SI Sanderud som ledet oss gjennom.

Da var det Solrun Steffensen sin tur fra NAPHA, til å fortelle om E-læringsprogram Recovery. Dette kan du lese mer om her: http://nettkurs.napha.no

Hvordan jobber vi med Recovery på Sagatun Recovery – og hvordan bruker vi Recoveryverksted som verktøy i arbeidet? Her var det Kårhild Husom Løken, leder av Sagatun Recovery og Stine Kristinsdatter som er bruker av tilbudet på Sagatun som holdt foredrag for oss.

Til slutt fikk vi høre litt om statlige føringer og veien videre v/ Arild Bækkevold og Kim Åge Stenseth seniorrådgivere, Statsforvalteren i Innlandet.

Alle ble bedt om å evaluere dagen på skjema i Forms og komme med innspill til hvordan vi kan samarbeide om videre Recoveryutvikling av tjenestene i Innlandet. Dette blir spennende å følge videre.

Tusen takk for en inspirerende dag alle sammen og en ekstra stor takk til alle som bidro til at denne dagen ble mulig!

Under ser dere noen bilder av dagen: