KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Recoveryskole

«Hold i rattet og sett kurs opp i vinden.

Slik oppsummerer én av deltakerne selvstyrkingskurset Sagatun Recoveryskole holdt på Reinsvoll i oktober og november. «Slipp aldri roret når endringer kommer, selv om du ikke kan navigere. Seil høyt!»

Å seile i åpent farvann – og allikevel ikke slippe roret – passer godt når selvstyrkingskurset skal beskrives og oppsummeres. Selvstyrkingskurset forener fagkunnskap og brukerkunnskap, og har som mål at deltakerne skal få kunnskap og innsikt i egen bedringsprosess, samt verktøy videre på vegen mot økt livskvalitet. Hver kursdag har sitt overordnede tema – samtidig som alle temaene er nært forbundet med hverandre.

Over fire kursdager fikk femten kursdeltakere lære å kjenne både seg selv og andre litt bedre.

Selv om kursdeltakerne var ulike, fant de gjennom kurset ut at de også hadde mye til felles med hverandre, og at de kunne lære av hverandres erfaringer. Gjennom aktivt å arbeide med temaene brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery, fikk deltakerne lete etter glemte ressurser og kompetanser.

I et trygt fellesskap satt etter hvert både humor og alvor løst, og begge deler er viktige i en bedrings- og reorienteringsprosess.

Ikke fall av når det blåser – det er da du trives!»