KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Recoveryskole Sagatun Regionale Ressurssenter

«Fagdag i Elverum 30. mai 2024»

«På Selvstyrkingskurset startet min prosess» uttalte Stine Kristinsdatter idag.

Stine, Kårhild Husom Løken og Cecilie Bergseng Kinde underviste idag på fagdag for Elverum Dps, Fact, NAV IPS og flere Solør- kommuner.

Temaet på fagdagen var bla. «Hvordan kan empowerment og brukermedvirkning bidra i en bedringsprosess?»

Stine tegnet et godt bilde på hvordan særlig kreativt verksted på Sagatun Recovery har påvirket hennes recoveryprosess. Også Chime- modellen fra recoverytenkningen, har gitt Stine nye og verdifulle verktøy å bruke videre.

«Tilhørighet- Identitet- Håp- Mening og Empowerment» er elementer alle bør høre mere om på et Selvstyrkingskurs!» sier Stine.

«Der startet min prosess».

Vi takker arrangøren for dette viktige oppdraget- vi kommer gjerne igjen og underviser om viktig Recoverykunnskap!