KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Brukerstyrt Senter Sagatun Recoveryskole Sagatun Regionale Ressurssenter

Evaluering Selvstyrkingskurs

Her kan du lese om evalueringen gjort av Høgskolen Innlandet rundt Selvstyrkingskurs i regi av Høgskolen Innlandet og Sagatun Recovery: 

Brage INN: «Selvstendighet og tilfriskning» En evalueringstudie av Sagatun Recovery sitt selvstyrkingskurs

Kort referat fra undersøkelsen. Utsagn fra kursholdere og leder i Verktøykassa. 

«Denne rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom Høgskolen Innlandet og Sagatun Recovery. Rapporten kaster lys over de erfaringene kursdeltagerne har med sin deltagelse på selvstyrkingskurset i regi av Sagatun Recovery. Formålet med kurset er at personer som strever med rus og psykiske helseproblemer, skal lære mer om brukermedvirkning, samarbeid og hvordan den enkelte kan ta tilbake makt og kraft i eget liv. Kurstilbudet bygger på teori om recovery og brukermedvirkning. Det særegne med selvstyrkingskurset er at det holdes av personer som selv har brukererfaring.   

Studien bygger på teori om brukermedvirkning og recovery. Resultatet av studien viser at kursdeltagerne har positive erfaringer med å delta på kurs og at kursdeltagelsen styrker den enkelte i egen recoveryprosess. Informantene er opptatt av å inkludere eget nettverk for å styrke egen recovery. 

Målsettingen med selvstyrkingskurset er å:   

• Trene på kommunikasjon  

• Sette grenser og respektere andres meninger  

• Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter  

• Lære metoder for hvordan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag 

«Jeg hadde en helt forferdelig erfaring med psykiatrien i en god del år før, som gjorde at det bare gikk nedover med meg. Jeg så ingen muligheter til å kunne bruke psykiatrien som en del av helsevesenet for å bedre tilstanden min»  

Den samme informanten sier at selvstyrkingskurset ble et vendepunkt, hvor han på nytt kunne bruke helsevesenet. Dette sier han på denne måten:   

«Uten dette kurset, hadde jeg ikke trodd at jeg kunne dra til legen og bli tatt på alvor» 

«Det burde være ett oppfriskningskurs».   

Jeg er mer klar over hva jeg har krav på, og hva jeg kan. Hvor jeg kan sette ned foten da.  

Men samtidig, så er det veldig vanskelig innimellom. Men ja, jeg føler at jeg har litt mer styr på systemet». 

«De praktiske øvelsene trigget liksom noe i deg og så tror jeg at jeg lærer mer når kroppen lærer, kroppen er jo liksom med likevel» 

Kursleder Stine  Bekkemellem, Berit Enemo og avdelingsleder Recoveryskolen (som i dag utgjør «Verktøykassa for brukermedvirkning og Selvstyrkingskurset) sier: 

«Vi er stolte av å føre dette viktige kurset videre!» Berit 

«Endelig et kurs som virker og gir mennesker en varig endring i livet!» 

«Det er veldig motiverende å se at deltagerne på kurset utvikler seg, og kommer seg ut av vanskelige livssituasjoner!» Stine 

«Siden 2019 har vi satset på mere recoverykunnskap inn i Selvstyrkingskurset. Mennesker endrer seg, og dermed må også kurset moderniseres. Det blir bare viktigere og viktigere å beherske samfunnet rundt seg (sosial recovery) Det er gledelig å se at vi har lykkes med dette!» 

«Selvstyrkingskurset fremmer de lave stemmene, og får de høye stemmene til å dempe seg. Dette medfører at man samhandler bedre med både andre mennesker, og tjenesteapparatet. At man blir bedre på relasjonell samhandling, er selve nøkkelen til en vellykket tilfriskningsprosess! Cecilie