KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Recoveryskole

Et kurs for samhold og stolthet!

Selvstyrkingskurs på Hamar, juni 2023.

Selvstyrkingskurset i regi av Sagatun brukerstyrt senter har som mål å styrke enkeltmennesket i et fellesskap med andre. Gjennom fire kursdager fylt med teori, øvelser og refleksjoner får kursdeltakerne bryne seg på temaene brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery. Etter korte teoretiske innlegg om de ulike temaene skal deltakerne selv bevisstgjøres gjennom både egenrefleksjon og refleksjon sammen med andre.

Lave stemmer skal også høres, og det å øve seg på å ta valg, uttrykke egne tanker og meninger og å komme til enighet med andre, er viktige delmål for kursdagene. I et trygt fellesskap åpnes det opp for «det levde liv», og et håp om at et godt liv kan leves til tross for utfordringer. Å finne igjen glemte ressurser og interesser, å finne aktiviteter som gjør en selv godt og å oppleve tilhørighet og fellesskap med andre er viktige faktorer for å oppleve økt livskvalitet. Å være i en bedringsprosess innebærer «å være i recovery», og dette er en prosess som kan foregå over lang tid – kanskje i mange år. Målet med en slik prosess er heller ikke å bli «100% frisk», men å kunne nyttiggjøre seg verktøy for å få et så bra liv som mulig.

Selvstyrkingskurset fokuserer på å komme seg ut av en avmaktssituasjon og på å gjenvinne makt i eget liv. Det handler ikke om å få full kontroll i alle situasjoner, men om å føle større trygghet i seg selv og stå stødigere i egne valg og beslutninger. Dette innebærer for eksempel å tørre å sette kloke grenser for seg selv og andre når situasjonen krever det. Sunn grensesetting er viktig for å kunne ta vare på seg selv og andre.

Junikurset på Hamar hadde ivrige, åpne og reflekterte deltakere som ga av seg selv i prosessen. Det ble plass til både humor og alvor, og ryggene var rake og smilene brede da kursbevisene ble utdelt på dag fire.

Deltagerne jobbet i 3 forskjellige grupper.

Nederst; kursholderne