Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Kurs og kompetanse

Kurs og kompetanse

Styreopplaering Havang Sagatun og Stabburshella 20 feb 19Har dere planer om å starte et brukerstyrt senter?                      

Sagatuns unike kombinasjon av brukerstyrt aktivitetssenter og regionalt brukerstyrt senter gjør at vi kan tilby praktisk tilnærming, opplæring og kurs til etablering av nye brukerstyrte sentra.

Sagatun har erfaring med at brukerstyrte tilbud møter brukeren der den er når den er der. Brukerstyring som metode og organisasjonsform gir personer som har falt utenfor arbeid, utdanning og sosialt liv en mulighet til sosial og yrkesmessig rehabilitering. I regjeringens opptrappingsplan innen rusfeltet 2016 – 2020 Prop 15 kapittel 3.5.2 Arbeid og aktivitet heter det; «Brukerstyrte senter er et viktig supplement til det offentlige tjenesteapparat og tilbyr sosiale fellesskap, likepersonstøtte og aktivitet for brukerne. De er også viktige premissgivere i arbeidet med å styrke brukermedvirkningen i tjenestene». Samhandlingsreformen fremhever også brukerstyrte tilbud/lavterskeltilbud. «Slik tilnærming er virkningsfull og treffer målgruppen og deres behov»(St.meld.nr.47, s70).

Regjeringen vil stimuleres til at det etableres flere brukerstyrte sentre i samarbeid mellom kommunene og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Sagatun tilbyr opplæring og veiledning til brukerorganisasjoner/frivillige og kommuner i regionen for etablering av brukerstyrte sentre. Vi tilbyr også veiledning og erfaringsutveksling til eksisterende brukerstyrte tiltak.

 Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer.

 

TILBAKE Del