KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Vi er heldige og har fått Anders på laget!

Anders Mortensen har startet opp som leder av det nye Fadderprosjektet her på Sagatun, han har vært her i ca 4 år til nå, og startet som bruker på huset. Han har derfor lang erfaring med alt som skjer her og er en livatt kar med et stort smil om munnen.

Stine Bekkemellem er mentor for prosjektet, men jobber til daglig på Sagatun Recoveryskole.

Han fikk tilbudet før jul og synes han er heldig som fikk innpass som leder for Fadderprosjektet. Han vil jobbe i 50% stilling.

Han gleder seg til å ta i mot nye brukere og støtte de godt inn i alt som skjer her på huset, og at de skal føle seg trygge med å få en fast fadder som kan følge dem opp. Anders forteller av egen erfaring at det er viktig å føle på trygghet og få en partner som er med en på det som skjer. Da er det ikke så skummelt å komme hit, og en blir geleidet inn i den aktiviteten som passer for en, og som gjør at en føler seg trygg. Anders vil ha et introduksjonsmøte med nye brukere på huset og ha en kontinuerlig dialog i starten som videreføres med en fast fadder for hver enkelt. Det å bli introdusert inn i de aktivitetene vi har, gjør at en føler seg tryggere og etter hvert føler på mestring av å få til noe.

Han vil også være delaktig i Friluftslivsgruppa på fredager, dette er en fin inngangsport for nye brukere, der praten går løst på de forskjellige turene gruppa har.

Anders vil være på huset mandager, tirsdager og fredager, vi ønsker han lykke til og ser frem til jobben du skal gjøre.