KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Selvstyrkingskurs

Event Series Event Series (See All)

6. august @ 09:00 15:00

Invitasjon til selvstyrkingskurs på Hamar

  • Dato: Tirsdag 06.08 ,torsdag 08.08 og tirsdag 13.08 og onsdag 14.08 .
  • Klokkeslett: 09.00-15.00
  • Sted: Storhamarstuene, Domkirkeodden, Hamar.

Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med bruker- og pårørendeerfaringer på psykisk helse og rusfeltet. Alle kursledere har egen-/pårørendeerfaring.

Kurset fokuserer på øvelser og refleksjoner, og vi ønsker at du gjennom kurset vil få enkle hverdagsverktøy til å styrke deg selv. Som kursdeltaker på selvstyrkingskurs vil få du innsikt i temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery.

Kurset har som mål å:

  • Øke selvtillit og selvbilde
  • Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
  • Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Øke bevisstgjøring og ta mer ansvar for eget liv
  • Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag, både som bruker og pårørende

 Hvem er kurset for?

Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. Det eneste vi ber deg om er at du er aktiv deltager, og engasjerer deg i de ulike øvelsene. Vi bruker mye refleksjonsgrupper, der vi starter opp med to og to sammen. Dette er for at alle skal få sagt sitt, og trene på å hevde sin mening om hva som er det viktigste for seg. Påmelding er bindende, og du melder deg på alle 4 dagene fordelt på 2 samlinger. Det serveres lunsj, kaffe og te alle dagene. Kurset koster kr. 400 kr., og betales til kontonummer: 1822.36.08325 og merkes «Selvstyrkingskurs Verktøykassa 3001».

Påmelding og  eventuelle spørsmål,  rettes til:

 Cecilie Bergseng Kinde, avdelingsleder 

cecilie@sagatun.no

Mobil: 45419164

Berit Enemo, kursleder

berit@sagatun.no

Mobil: 95856951

Mer informasjon om kurset:

Brukermedvirkning

Har du noen gang mottatt tjenester eller behandling fra det offentlige? Vet du hvilke rettigheter du har som enkeltperson? Med Verktøykassa for brukermedvirkning lærer du hva som er de bærende prinsipper for brukermedvirkning.

Kommunikasjon

Hvordan snakker vi med hverandre? Gjør erfaringer på godt og vondt at vi tolker signaler fra omgivelsene våre annerledes enn de er? Hvor stor del av kommunikasjon står egentlig kroppsspråket og tonefall for? Med dette kurset får du innsikt i hvordan du aktivt kan bruke kommunikasjon til din fordel.

Empowerment

Empowerment er læren om hvordan du tar tilbake makten i eget liv og hvordan styrke, kraft og makt bidrar til positive endringer.

Recovery

Recovery kan oversettes med «bedringsprosess» eller «tilfriskning». Denne praksisen innen helse legger vekt på faktorer som gir økt livskvalitet, bedre helse og et meningsfullt liv – til tross for belastninger og uhelse i livet. Disse helsefremmende faktorene innebærer blant annet å føle på tilhørighet, mening og håp, og å kunne utvikle egenstyrke for bedre å kunne ta ansvar i eget liv.

Erfaringer fra kursene er at deltagerne blir mer bevisst på egne ressurser og får igjen mestringsfølelsen i sin hverdag, noe som gjør at mange opplever tilfriskning. Vi har også meget gode erfaringer fra kurs der det er en blanding av personer med bruker-/pårørendeerfaring og fag. Det er viktig å komme fram til en felles forståelse av temaene og mange påpeker at samarbeidet blir lettere etter et felles kurs.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

  • «Dette kurset var virkelig lærerikt. Spennende å bruke slike aktive undervisningsmetoder der man blir bevisst sine meninger, man må ta valg å våge å stå for dem. Blir mer bevisst mine egne grenser, mine innstillinger og egne ressurser. Samtidig som man ble utfordret på dem ved å diskutere dem i refleksjonsgrupper. Kurset anbefales virkelig til alle som tenker jobbe med brukermedvirkning og pårørendeinvolvering»

Du kan også se på Youtube «Selvstyrkingskurs- Verktøykassa»

Påmelding: Cecilie på telefon: 45419164 eller Berit på telefon: 95856951. Påmeldingsliste henger også på tavlen inne på Sagatun Brukerstyrt Senter.

Strandvegen 100
Hamar,
+ Google-kart