KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Karin Andersen
Styreleder
Eva Brekke
Rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste rus
Marianne Lundgård
Fagsjef Sykehus Innlandet, divisjon Psykisk helsevern
Anita Østheim
Leder avdeling for rus- og psykisk helse i Hamar kommune
Morten Brodahl
Erfaringskonsulent
Trond Martinsen
Trond Marthinsen
Leder, Mental Helse Innlandet
Øystein
Øystein Indsetviken Høyby
WSO (We Shall Overcome)
Evy Kristin Hoel
Leder for Brukerstyret på Sagatun
Rune Lundquist
Ansattes representant på Sagatun