KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Sagatun Recovery

rom for vekst

Sagatun Recovery er en ideell stiftelse som består av avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recoveryskole og Sagatun Regionale Ressurssenter. 

Våre verdier er medmenneskelighet, åpenhet og likeverd.

Åpningstider

Mandag til fredag, 08:00–15:30

Gruppebilde

Velkommen til oss

Sagatun er et tilbud til deg som bor i Hamarregionen, som sliter med ulike livsutfordringer og som ønsker å jobbe sammen med andre for å styrke din psykiske helse og få en bedre hverdag. Tilbudet er rusfritt. 

Sagatun tilbyr også kurs og mestringstilbud til brukere og pårørende, undervisning, veiledning og praksisplasser til studenter og erfaringskonsulenter, bistand til å styrke brukermedvirkningen i tjenestene og utvikle brukerstyrte tilbud, deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid med mer. 

Kom innom vår kafé!

Mandag til torsdag, 11:30–13:00

Sagatun Brukerstyrt Senter

Sagatun er et tilbud til deg som ønsker å styrke deg selv og få en mer aktiv og meningsfull hverdag sammen med andre. På Sagatun jobber vi i et engasjerende fellesskap som er basert på likeverd, åpenhet og medmenneskelighet. Vi er opptatt å bidra til god psykisk helse, livsmestring og livskvalitet. Frivillighet og brukerstyring står i sentrum og det er brukerne selv som velger hvordan man bruker senteret.

Grunnmuren i Sagatun Brukerstyrt Senter er at alle har viktige ressurser å bidra med og at alle deltar ut fra egne forutsetninger og muligheter.

Du trenger ikke henvisning for å bruke tilbudet. Du kan ta kontakt selv, eller med bistand fra din fastlege, hjelpeapparatet i kommunen, NAV, Spesialisthelsetjenesten eller andre du er i kontakt med.

Sagatun Regionale Ressurs­senter

Vi er et ressurs- og kompetanse­senter for brukermedvirkning, brukerstyring og kunnskaps- og tjenesteutvikling. Vi samler, systematiserer og dokumenterer brukere og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap og bringer den inn i tjenesteutvikling, undervisning og forskning. Vi fremmer brukernes «eierskap» til recovery og brukermedvirkning og sørger for at erfaringskunnskap er likestilt med fagkunnskap. På den måten bidrar vi til kunnskapsbasert praksis og til å bygge bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud. Vi regner oss som «Flaggskip for brukerstyring» i Norge og er spesielt opptatt av hvordan vi skal lykkes med brukerstyring i praksis.

Sagatun Recoveryskole

Sagatun Recoveryskole tilbyr kurs og mestringstilbud lokalt, regionalt i Innlandet og nasjonalt. Vi tilfører kunnskap og skaper fellesskap som bidrar til reell brukermedvirkning, livsmestring og god livskvalitet for brukere og pårørende (Recovery).

Gjennom «Verktøykassa for brukermedvirkning» tilbyr vi kurs knyttet til brukermedvirkning, bedringsprosesser og selvstyrking. Kursene retter seg mot både brukere og pårørende, bruker- og pårørenderepresentanter og ansatte i helse-, sosial- og velferdstjenester. 

Hva skjer?

6. august @ 09:00 – 15:00 Invitasjon til selvstyrkingskurs på Hamar Dato: Tirsdag 06.08 ,torsdag 08.08 og tirsdag 13.08 og onsdag 14.08 . Klokkeslett:...
8. august @ 09:00 – 15:00 Invitasjon til selvstyrkingskurs på Hamar Dato: Tirsdag 06.08 ,torsdag 08.08 og tirsdag 13.08 og onsdag 14.08 . Klokkeslett:...
13. august @ 09:00 – 15:00 Invitasjon til selvstyrkingskurs på Hamar Dato: Tirsdag 06.08 ,torsdag 08.08 og tirsdag 13.08 og onsdag 14.08 . Klokkeslett:...
14. august @ 09:00 – 15:00 Invitasjon til selvstyrkingskurs på Hamar Dato: Tirsdag 06.08 ,torsdag 08.08 og tirsdag 13.08 og onsdag 14.08 . Klokkeslett:...

Andre nyheter

5. juni 2024 var det duket for inspirasjonsdag om Recovery. Sagatun Recovery og Aktivitet og Recoveryenheten på Sanderud har siden 2018 jobbet for å...
Fadderordningen er ett tilbud vi har her på Sagatun for nye brukere, for å skape trygghet og forutsigbarhet. Tirsdag den 04.06.24 har vi hatt...
«På Selvstyrkingskurset startet min prosess» uttalte Stine Kristinsdatter idag. Stine, Kårhild Husom Løken og Cecilie Bergseng Kinde underviste idag på fagdag for Elverum Dps,...
Dette var et av svarene vi fikk på denne dagen hvor recoveryverksted med tema fysisk aktivitet og friluftsliv ble arrangert onsdag 29. mai.