Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Stiftelsesstyret

Sagatun Brukerstyrt Senter er en stiftelse som ble opprettet av Mental Helse Hedmark. Stiftelsen eier seg selv, men brukerne og deres organisasjoner skal ha flertall i Stiftelsesstyret.

Styret er stiftelsens høyeste beslutningsorgan og skal forvalte stiftelsens midler i samsvar med vedtekter og gjeldende lover. Styret vedtar årlige budsjett og har overordnet ansvar for å tilrettelegge rammeforutsetningene for utvikling av Sagatun Brukerstyrt Senter. 

Stiftelsens formål er å etablere og drive et senter for mennesker med problemer innenfor psykisk helse, rus og andre livsutfordringer.  Senteret er et regionalt tilbud, men er også åpent for mennesker som kommer utenfra regionen. Senteret skal være en sosial møteplass der folk får muligheter til vekst og utvikling på egne premisser. Senteret skal gi tilbud om ulike aktiviteter og arbeidstrening i tillegg til at det skal være et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning, brukerstyring og organisasjonsarbeid. 

Stiftelsen ledes av et styre bestående av ni (9) personer. Brukerne, dvs. brukere av senteret og brukerorganisasjoner innen psykisk helse, eller representanter etter forslag fra disse, skal alltid ha flertall i Stiftelsesstyret. Følgende er representert i Stiftelsesstyret:

 • Mental Helse (2 rep):
  • Tor Inge Martinsen, styreleder. 
 • Andre brukerorganisasjoner (2 rep.);
  • Steinar Frøseth, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).
  • Fredrik Nilsson, Rio (Rusmidbrukernes interesseorganisasjon).
 • Kommunene på Hedmarken (oppnevnt av regionrådet) (1 rep.):
  • Anita Østheim, Regionrådet i  Hamarregionen.
 • Brukerne av senteret (1 rep.):
  • Maria Thalamonte, leder for Brukerstyret Sagatun.
 • Sykehus Innlandet HF, divisjon Psykisk helsevern, 1 rep):
  • Marianne Lundgård, Sykehuset Innlandet HF, divisjon psykisk helsevern.
 • Næringslivet (Ingen rep.):
 • Senterets ansatte (1 rep.):  
  • Rune Lundquist.

Last ned vedtekter her.

 

 

 

TILBAKE DEL