Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Stiftelsesstyret

Sagatun Brukerstyrt Senter er en stiftelse som ble opprettet av Mental Helse Hedmark. Stiftelsen eier seg selv, men brukerne og deres organisasjoner skal ha flertall i Stiftelsesstyret.

Styret er stiftelsens høyeste beslutningsorgan og skal forvalte stiftelsens midler i samsvar med vedtekter og gjeldende lover. Styret vedtar årlige budsjett og har overordnet ansvar for å tilrettelegge rammeforutsetningene for utvikling av Sagatun Brukerstyrt Senter. 

Stiftelsens formål er å etablere og drive et senter for mennesker med problemer innenfor psykisk helse, rus og andre livsutfordringer.  Senteret er et regionalt tilbud, men er også åpent for mennesker som kommer utenfra regionen. Senteret skal være en sosial møteplass der folk får muligheter til vekst og utvikling på egne premisser. Senteret skal gi tilbud om ulike aktiviteter og arbeidstrening i tillegg til at det skal være et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning, brukerstyring og organisasjonsarbeid. 

For å sikre brukerstyring skal styret ha et flertall av representanter fra bruker- og pårørende organisasjoner og/eller andre brukermiljøer innen psykisk helse og rusfeltet.  Styret består av: 

 • Styreleder
  • Karin Andersen.
 • Nestleder: 
  • Marianne Lundgård, Sykehuset Innlandet HF, divisjon psykisk helsevern. 
   
 • Styremedlemmer
  • Fredrik Nilsson, Rio (Rusmidbrukernes interesseorganisasjon).
  • Anita Østheim, Regionrådet i  Hamarregionen.
  • Evy Kristin Hoel. Leder i Brukerrrådet. 
  • Morten Brodahl, Erfaringskonsulent. 
  • Eva Brekke, Nasjonal Kompetansetjeneste ROP. 
  • Øystein Indsetviken Høyby (WSO).  
  • Rune Lundquist, representant for de ansatte. 

 

 

 

TILBAKE DEL