Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Visjon og verdigrunnlag

    

Vår visjon «Drømmenes hus - Vi bygger hverandre i fellesskap» Våre verdier er likeverd, åpenhet og medmenneskelighet.

SE KALENDER

Hva skjer på Sagatun?

MUSIKKVERKSTED PÅ SAGATUN

Velkommen til musikkverksted! Her kan du lese mer om hva som skjer utover vinter...

LES MER
AKTIVITETER FRILUFTSLIV JANUAR 2020

Velkommen til et nytt Friluftslivsår!

LES MER
KREATIVT VERKSTED I JANUAR

Vi starter opp igjen torsdag 9. januar!

LES MER
INVITASJON TIL SELVSTYRKINGSKURS (4 DAGER)

26. og 27. februar og 11. og 12. mars på BlaarudKl. 09.00-15.00 alle dager

LES MER

Andre nyheter

PÅRØRENDEKVELD MED TEMA KOMMUNIKASJON

"Hvordan kan pårørende bedre kommunikasjonen med den som er syk og hjelpeapparat...

LES MER
RECOVERYVERKSTED MED TEMA SELVSTYRKING

«Du er god nok akkurat som du er» er det noen som sier… Er vi flinke nok til å r...

LES MER
FYSISK AKTIVITET – DET BESTE LEGEMIDDELET VI HAR

«Hvis fysisk aktivitet var en pille – ville alle ha tatt den». 

LES MER
FAG OG ERFARING PÅ SAMME LAG - VI TRENGER TYDELIGE MILJØER SOM LØFTER DETTE FREM.

De regionale brukerstyrte sentrene arrangerte workshop om Knutepunkt for Recover...

LES MER
SE FLERE