KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Innlandet Recoveryskole

Innlandet Recoveryskole tilbyr kurs og seminarer, for å gi kunnskap den enkelte trenger for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse.

Flere steder i Norge er man i gang med å etablere recoveryskoler etter modell fra England. Der er «Recovery Colleges» en sentral del i endringsarbeidet for å ta i bruk ny kunnskap og ny praksis innen psykisk helse og rusfeltet. Kurs og seminarer tilbys i trygge miljøer for at mennesker skal få hjelp til å kunne nyttiggjøre seg den kunnskap en trenger for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse. 

Recovery kan på norsk oversettes som «tilfriskning» eller «å komme seg». Innlandet Recoveryskole er startet opp av Sykehuset Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter. Vi har også fått med oss mange gode samarbeidspartnere. 

I denne brosjyren har vi samlet kurs, temakvelder og andre arrangementer der kunnskaps-formidling og erfaringsutveksling er vektlagt. Arrangementene er åpne for alle med erfaring med psykiske helse- og/eller rusutfordringer, deres familier, venner, pårørende og fagpersoner.

For mer informasjon, ta kontakt:

Kårhild

Kårhild Husom Løken
Daglig leder
979 78 456 · karhild@sagatun.no

Cecilie Bergseng Kinde
Faglig Rådgiver, Sagatun Brukerstyrt Senter
454 19 164 · cecilie@sagatun.no

Andre nyheter

  • Livet setter seg i kroppen

    Livet setter seg i kroppen

    Kroppen har sitt eget apotek, og det er mye vi selv kan gjøre for å få det bedre. Dette var hovedbudskapet på seminardagen som ble arrangert den 14.02.2020.  «Livet setter seg i kroppen» var tittelen på recoveryseminaret som vi inviterte til i regi av Innlandet Recoveryskole, fredag den 14.02.2020. Hva Innlandet Recoveryskole er og hvem som…

    Les mer