Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
happiness 1866081 1921

Selvstyrkingskurset var min vei tilbake til arbeidslivet

Selvstyrkingskurset var det som ga meg en ny start, slik at jeg etter hvert våget å søke på jobber...

Til deg som ønsker en endring i livet, tilbyr vi nye Selvstyrkingskurs i Hamar. Datoene for kursene er:

15. og 16. februar
2. og 3. mars

Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk helsefeltet. Kurset har som mål å:

· Øke selvtillit og selvbilde

· Trene på å sette grenser og respektere andres meninger

· Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter

· Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv

· Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag

Kurset fokuseres på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og den enkeltes evne til å kunne sette grenser for seg selv og andre. I tillegg vil kurset gi deg innsikt i temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment.

Brukermedvirkning
Har du noen gang mottatt tjenester eller behandling fra det offentlige? Vet du hvilke rettigheter du har som enkeltperson? Med Verktøykassa for brukermedvirkning lærer du hva som er de bærende prinsipper for brukermedvirkning.

Kommunikasjon
Hvordan snakker vi med hverandre? Gjør erfaringer på godt og vondt at vi tolker signaler fra omgivelsene våre annerledes enn de er? Hvor stor del av kommunikasjon står egentlig kroppsspråket og tonefall for? Med dette kurset får du innsikt i hvordan du aktivt kan bruke kommunikasjon til din fordel.

Empowerment
Empowerment er læren om hvordan du tar tilbake makten i eget liv og hvordan styrke, kraft og makt bidrar til positive endringer.

Det vil bli servert lunsj alle dager. Kurset koster kr. 300 pr. deltager. 

Betales ved påmelding, eller senest 14 dager før oppstart til kontonummer: 1822.36.08325 merket «Verktøykassa»

Kursvarighet: 4 dager fordelt på 2 samlinger.

Du melder deg på hele kurset.

Alle kursledere har egen-/pårørendeerfaring.

Du kan også se på Youtube «Selvstyrkingskurs- Verktøykassa»

Henvendelser for kurs i Verktøykassa for Brukermedvirkning:

Cecilie Bergseng Kinde Faglig Rådgiver
Sagatun Brukerstyrt Senter
E-post: cecilie@sagatun.no
Mobil: 45419164

 

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

  • Selvstyrkingskurset var min vei tilbake til arbeidslivet. Det var det som ga meg en ny start, slik at jeg etter hvert våget å søke på jobb.
  • «Dette kurset var virkelig lærerikt. Spennende å bruke slike aktive undervisningsmetoder der man blir bevisst sine meninger, man må ta valg å våge å stå for dem. Blir mer bevisst mine egne grenser, mine innstillinger og egne ressurser. Samtidig som man ble utfordret på dem ved å diskutere dem i refleksjonsgrupper. Kurset anbefales virkelig til alle som tenker jobbe med brukermedvirkning».
  • «En rekke «påstander», «spørsmål» og «problemstillinger» gjennom kurset medførte refleksjoner som opplevdes positivt».
  • «Et matnyttig kurs som fikk meg til å reflektere over hva slags påvirkning jeg hadde på andre, og lærte meg nok en gang hvor viktigere det er å lytte enn å snakke.»
  • «Det å jobbe i grupper og reflektere over forskjellige tema har vært veldig lærerikt».
  • «Jeg liker egentlig ikke å bli spurt, eller å prate i store forsamlinger, men det har gått veldig bra her.»
  • «Et stort pluss til meg selv for at jeg turte å melde meg på kurset. En stor seier for meg!»
  • «Kurset har vært veldig positivt for meg mtp. å tørre å utfordre meg selv, og å sette klarere grenser.»
  • «Absolutt et kurs jeg ville anbefalt til andre, uansett utgangspunkt.»
  • «Nå skal jeg hjem å ta tilbake livet mitt!»
TILBAKE Del