Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Stange SK bildet jabn feb 2021

Selvstyrkingskurs Stangehjelpa Aktivitetshus Meierigården

"Jeg har blitt rakere i ryggen og «tøffere i trynet» etter kurset, mer selvstendig i forhold til eget ansvar og andres ansvar. Har lært mye om bevisstgjøring og hva det bidrar med i min hverdag og utfordringer"

Verktøykassa for Brukermedvirkning har i januar og februar holdt selvstyrkingskurs på Stange – i samarbeid med Stangehjelpa Aktivitetshus Meierigården. 11 deltakere fullførte kurset.

Lurer du på om selvstyrkingskurs kan være noe for deg? I det følgende deler to av kursdeltagerne våre sin opplevelse, og hva de sitter igjen med nå som  selvstyrkingskurset er ferdig. Noen av deltagerne tok kurset for første gang, andre har tatt det tidligere. 

 

Kvinne, 20-30 år. Tok kurset for første gang.

"Fantastisk, har lært mye og fått troen på meg selv. Gruppene har vært fantastiske. Har lært at jeg er meg selv og jeg er ikke dum. Har også lært mye om ting jeg ikke visste og jeg kommer til å ta med meg det videre i livet!

"Øvelsene har vært veldig bra. Empowerment visste jeg ingenting om. Litt vanskelig ord, men forsto litt"

"Kommunikasjon lærte jeg mye. Kommunikasjon kan være viktig, men også vanskelig"

"Jeg har lært at det er lov å si nei og bli mer bestemt"

"Har slitt med å være i gruppe før men nå har jeg kommet meg og trives mer og føler meg tryggere i grupper"

"Kurset har vært fantastisk og veldig lærerrikt"

 

 ,30-40 år som tok kurset for andre gang:

«Jeg har opplevd selvstyrkingskurset som et positivt hjelpemiddel for å komme i gang med endringer i min hverdag.

"Viktige temaer. Det setter i gang mye når man får mer kunnskap om rettighetene sine"

"Refleksjonsgruppene setter i gang en ubevisst og en bevisst bevisstgjøring som gjør at man kan se litt annerledes på ting fordi man ser at vi har samme tanker om det som kan være vanskelig. Og få sett seg selv gjennom andres øyne, og får en bekreftelse om at en ikke er så «rar, dum, fæl osv.» fordi vi alle sliter med vårt. Lærerrikt"

"Øvelsene synes jeg er utrolig viktig, både fordi vi øver på å ta valg, og man må øve på å si det høyt foran andre. Tryggende øvelser som gir mer rom for å senke skuldrene, og godt med rullering i gruppene"

"Bekreftende mennesker som gir meg større oversikt over mine egne ressurser"

"Etter kurset står jeg igjen med enda mer kunnskap. Repetisjon av kurset har vist meg hvor viktig det er å kommunisere at vi er mange som sliter med vårt, og bekrefter at vi er ganske like selv om vi er unike"

 

Ble du nysgjerrig på om selvstyrkingskurs kan være noe for deg?

Kontakt gjerne Heidi Bugge Nilsen på Sagatun for en prat. Tlf: 404 94 233 eller e- post: heidi.nilsen@sagatun.no

TILBAKE Del