Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Solli 4

Selvstyrkingskurs Solli aktivitetshus i Nittedal

 " Brukermedvirkning er helt essensielt på veien mot tilfriskning, og tilbake til livet"

 

En av oppgavene til Verktøykassa for brukermedvirkning er å veilede nye prosessledere i starten når de holder selvstyrkingskurs. I september var Verktøykassa med som ressursperson når det ble holdt selvstyrkingskurs i Nittedal.

Det var 8 kursdeltagere som fullførte selvstyrkingskurset, og som i etterkant av kurset vil fortsette å møtes månedlig i selvstyrkingsgrupper. Dette for å fortsette jobbe videre med å styrke seg selv i eget liv.

 

I det følgende kan du bli litt kjent med noen av de opplevelsene deltageren satt igjen med etter å ha fullført kursets fire dager: 

 

"Selvstyrkingskurset har gitt meg mot og styrke til å kjempe min sak"

"Selvstyrkingskurset i sin helhet tydeliggjør ens egen rolle i sine valg, og liv"

"Jeg går fra selvstyrkingskurset full av takknemlighet over fine menneskemøter, og for den innsikten jeg har fått"

"Refleksjonsgruppene var veldig interessante. Det å få andres perspektiv på ting, få inputt du selv ikke hadde tenkt på"

"Det å kunne påvirke egen situasjon"

"Har fått endel aha opplevelser ut fra hvor jeg står i eget liv. Har startet en prosess som er veldig viktig, og som kan gjør hverdagen min bedre"

"Jeg har skjønt at det å møte andre mennesker gir meg ny energi, og en form for trygghet i meg selv"

"Følelsen av å være alene i situasjonen som "hjelpetrengende" forsvinner når man er en av flere i en gruppe"

 

Tenker du at selvstyrkingskurs kan være noe for deg?

Kontakt Heidi Nilsen på e-post: heidi.nilsen@sagatun.no / 404 94 233

 

TILBAKE Del