Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
LIv Bjorg Heidi 2

Selvstyrkingskurs på Sagatun

19/03/2018 Kl. 09.00 - 15.00.

I mars inviterer vi til selvstyrkingskurs på Sagatun i regi av Verktøykassa for brukermedvirkning. 

Kursene er for deg som ønsker å jobbe sammen med andre for å få større selvtillit og tro på egne ressurser og muligheter. Kurset går over fire dager og temaene vi tar opp er brukermedvirkning, kommunikasjon og metode empowerment. Kurset er utviklet av fagpersoner og personer med egenerfaring i fellesskap. Datoer for kurset er 06 og 07 mars, 19 og 20 mars Kl. 09.00-15.00. Dette er hva en tidligere kursdeltaker har sagt om kurset: 

 «Jeg fikk mye igjen, utvikling gjennom læring og handling, rollespill, det å bli utfordret i frykt- og angst-situasjoner under trygge rammer. Få øve, slik at terskelen blir mindre når jeg skal gjøre dette i handling i livet». 

Kurset er gratis, men du må kjøpe et kurshefte som koster 100,- kroner pr.stk. Kaffe, te og frukt er inkludert. Lunsj kan kjøpes i kafeen til kr. 40,-

Kursledere er Heidi Luvåsen og Liv Christopfersen. Har du spørsmål om kurset kan du ringe Liv på tlf. 94 16 10 09 eller sende mail til liv@sagatun.no eller heidi@sagatun.no

Påmeldingsfrist er fredag 02.mars 2018. Du kan laste ned kursprogammet her. 

 

TILBAKE DEL