Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
LIv Bjorg Heidi 2

Sjølstyrkingkurs

27/05/2018 Kl. 09.00 - 15.00.

I mars inviterte vi til selvstyrkingskurs på Sagatun i regi av Verktøykassa for brukermedvirkning. Her kan du lese mer om erfaringer fra kurset. 

I dag har jeg vært på selvstyrkingskurs på Sagatun Brukerstyrt Senter. Målet med selvstyrkingskurset er å styrke deg som bruker. Slik sett kan det å være med på kurset få betydning for din bedringsprosess. Selvstyrkingskurset er en del av kursene i verktøykassa for brukermedvirkning.  Hvordan styrke seg selv tenker du kanskje? Dette skjer gjennom at du får økt kunnskap om deg selv, hvordan du får til god kommunikasjon og samarbeid med andre, hvordan du kan sette grenser og ivareta egne behov der det er viktig, men også fordi du får økt kunnskap om dine rettigheter som bruker. Dette lærer du gjennom øvelser og erfaringsutveksling med andre brukere på kurset. Vi ble ledet trygt gjennom kursets fire dager av kurslederne Liv og Heidi. De har selv brukererfaring og kom med mange gode eksempler som gjorde det enkelt å ta til seg ny lærdom. Erfaringsutvekslingen vi i tillegg hadde som brukere gjorde at vi alt under ett opplevde å ha blitt bedre i stand til å se oss selv og situasjonene vi stod i på en måte som fylte oss med både styrke og mot.   

Alle har sin egen vei å gå, men så trener vi sammen i trygge omgivelser

Vi ønskes velkommen til selvstyrkingskurset av to blide kursledere, Liv og Heidi. Rommet vi sitter i er i andre etasje på Sagatun. Det er akkurat passe stort, høyt under taket, og solen skinner så vidt inn gjennom vinduene. Praten går lett frem og tilbake over bordet oss imellom mens Liv og Heidi deler ut kursmaterialet. Alle får hvert sitt arbeidshefte i tillegg til praktisk informasjon om kursdagene. Programmet på kurset leser vi er brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment. Vi får også hvert vårt navneskilt som vi setter foran oss på bordet der vi sitter samlet. Vi som deltar på kurset i dag har ulike ståsted i livet. Felles for oss alle er at vi er mennesker som enten nå eller tidligere i livet har kjent på dårlig selvtillit og selvfølelse, noe som har gjort at vi har følt oss sårbare.

Ingen beslutning om meg uten med meg

Brukermedvirkning lærer vi er en lovfestet rettighet noe som blant annet gir oss medbestemmelsesrett i forhold til tjenesteapparatet. Det å bestemme i eget liv handler å få informasjon om ulike tilbud eller behandling for å kunne ta valg, og føle seg sett, hørt og lyttet til. Vi lærer også om IP, individuell plan som er et samarbeidsverktøy som skal sikre at der du har behov for hjelp fra mange instanser så jobber de sammen. Det er din plan som gjør det lettere ha kontroll over prosessen og planene som skal hjelpe deg til å nå målene dine. Vi snakker også om menneskerettigheter som en del av det å leve i et demokrati, og det å delta som både menneske og bruker i samfunnet vi lever i. Vi trenger heldigvis ikke sitte og huske på alt dette. Det står nemlig i arbeidsheftet vi har fått. Om vi skulle glemme det vi har lært i dag kan vi slå opp i heftet på et senere tidspunkt.  I en av refleksjonsøvelsene snakker vi sammen om hvordan det føles å ikke bli tatt på alvor. Hva det gjør med oss, og hvordan det kan påvirke selvtilliten i en negativ retning. En annen øvelse handler om å melde været, ja, helt riktig. Ikke været der ute- men det indre været, hvordan du har det akkurat nå inni deg. Det var både litt vanskelig å litt artig. Vi erfarte at «været» var forskjellig, men opplevde at det var helt «innaførr» å være sammen på tross av at det var både litt tåke, regn og solskinn samtidig.

Å si ifra om hva vi mener, å si tydelig ja og nei

Det å kunne kommunisere på en god måte er viktig for brukermedvirkning. Kommunikasjon er noe som vi kan trene på å bli bedre til. Vi lærer at kommunikasjonen kan forstyrres av det som kalles indre eller ytre støy. Indre støy kan forstås som noe som forstyrrer det som skjer utenfor deg, inni deg.  Indre støy kan f. eks komme av ulike følelser i øyeblikket, som uro eller at du tenker på at du må rekke noe veldig kjapt. Ytre støy kan være høy musikk, eller mange som snakker samtidig. God kommunikasjon handler om det å snakke, og det å lytte. Når vi snakker sammen utrykker vi hvem vi er, og vi utvikler oss sammen med andre ut fra reaksjoner vi får fra andre. God kommunikasjon slik vi lærer om i dag handler om det å selv ta ansvar for egne handlinger, valg og reaksjoner. I hverdagen har begge ansvar for dette. Når det er i forhold til tjenesteapparatet vil det være slik at den som er profesjonell har større ansvar å forstå å lytte til deg, enn omvendt. Øvelser i å si det vi mener gjør vi både stående ute på gulvet, i tillegg til små og litt større gruppeoppgaver. Vi opplever at det å gjøre øvelsene er veldig virkningsfylt, vi øver rett og slett på noe som er litt vanskelig, det kjennes i hele kroppen. Nå begynner vi alle å føle på at vi kjenner hverandre litt bedre, det er lettere å dele på erfaringer, og vi tørr å utfordre oss selv litt mer.

 Folk har styrke, kraft i seg

En av øvelsene vi gjør er at vi skal stille oss opp ute på gulvet etter hvilken musikksjanger vi liker. Her har vi alt fra heavy metall til meditasjonsmusikk representert. Hensikten med øvelsen er å lære å ta valg. På selvstyrkingskurset får vi verktøy for å lære å styrke oss selv. Kurset hviler på empowerment som metode, og som på norsk kan bety styrke, kraft og makt. Styrke er en indre psykologisk følelse og opplevelse som kan gi deg makt til å ta valg i eget liv. Det kan for mange mennesker handle om å komme seg ut av en avmaktssituasjon, over til en situasjon der du er «skipper på egen skute». Å få tak i dine ressurser slik at du kommer deg videre. Gjennom flere øvelser og refleksjoner, og litt tull og tøys også, jobber vi med å øve oss på å sette grenser, men også det å bli bevisst oss selv i forhold til hvordan vi kan ta tilbake makten i livene våre i de situasjoner der det er aktuelt. Tørre å si ting. Bruke stemmen vår. Vi begynner å bli bevisst hvordan kommunikasjon, empowerment og brukermedvirkning henger sammen. Det kjennes bra ut!

Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert- og veien videre

På selvstyrkingskurset har vi brukt vår egen stemme. Vi har øvd oss på å utrykke oss på ulike måter sammen med andre. Ikke på hvilken som helst måte, men på måter som tar tak i viktige ting i livene våre. MIN måte. DIN måte. Vi har fått økt kunnskap. Vi har delt både sorger og gleder. Vi har opplevd at det ikke så farlig som vi først trodde. Sagt hva vi mener høyt. Opplevd trygge rammer. Blitt litt mer kjent med oss selv. Fått følelsen av å ikke være alene. Kjent på gleden i kroppen, hva det gjør med oss når vi våger, når vi får til. Fått økt selvtillit. Vi er mer bevisste. Vi har en tydeligere retning. Vi er nysgjerrig på veien videre. Er du?

Kursene er for deg som ønsker å jobbe sammen med andre for å få større selvtillit og tro på egne ressurser og muligheter. Kurset går over fire dager og temaene vi tar opp er brukermedvirkning, kommunikasjon og metode empowerment. Kurset er utviklet av fagpersoner og personer med egenerfaring i fellesskap. Datoer for kurset er 06 og 07 mars, 19 og 20 mars Kl. 09.00-15.00. Dette er hva en tidligere kursdeltaker har sagt om kurset: 

 «Jeg fikk mye igjen, utvikling gjennom læring og handling, rollespill, det å bli utfordret i frykt- og angst-situasjoner under trygge rammer. Få øve, slik at terskelen blir mindre når jeg skal gjøre dette i handling i livet». 

Kurset er gratis, men du må kjøpe et kurshefte som koster 100,- kroner pr.stk. Kaffe, te og frukt er inkludert. Lunsj kan kjøpes i kafeen til kr. 40,-

Kursledere er Heidi Luvåsen og Liv Christopfersen. Har du spørsmål om kurset kan du ringe Liv på tlf. 94 16 10 09 eller sende mail til liv@sagatun.no eller heidi@sagatun.no

Påmeldingsfrist er fredag 02.mars 2018. Du kan laste ned kursprogammet her. 

 

BILDEGALLERI

TILBAKE Del