Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Loren bolk 2 2019

Selvstyrkingskurs samarbeid med Mental Helse og MAIsenteret i Lørenskog

« Som en verdifull bevisstgjøring, generelt når det gjelder alle temaene. Som verdifullt å bruke/høre min egen stemme.»

I mars og april 2019 har Verktøykassa for Brukermedvirkning holdt selvstyrkingskurs i samarbeid med Mental Helse Lørenskog og MAIsenteret. Her deltok 9 kursdeltagere som alle fullførte kurset, og som bestod av brukere, pårørende og fagpersoner.

I det følgende kan du lese hva noen av kursdeltagerne som deltok denne gangen sitter igjen med etter endt kurs:

« Opplevde kurset svært positivt, fikk meg til å tenke ved de forskjellige temaene. Positivt å få innspill fra andre i gruppa, og å kunne diskutere med en eller flere. Det ble tatt opp mange nyttige temaer som en kan ha nytte av senere i livet.»

" Som en verdifull bevisstgjøring, generelt når det gjelder alle temaene. Som verdifullt å bruke/høre min egen stemme.»

 " Brukte meg selv på en helt annen måte, ble kanskje mer bevisst over ting»

«Som ansatt hadde jeg minst utbytte av dag en (brukermedvirkning), men så at den var veldig viktig for de andre deltakerne. Ting som jeg har tatt som en selvfølge var helt nytt og veldig nyttig for de fleste av deltakerne. Det har også vært en tankevekker at jeg har det bedre enn jeg har vært bevisst på»

«Jeg er utrolig takknemlig for å få bli tildelt plass på kurset. Det har virkelig gitt meg en ny styrke til å fortsette min rolle som pårørende til en som trenger en tydelig pårørende og tilstedeværende. Det føler jeg at jeg skylder dere begge to. TUSEN TAKK»

«Der har vært noen innholdsrike og lærerike dager. Det har hjulpet meg å bli mer bevisst på meg selv og de valgene jeg tar i livet. Jeg har lært hvordan jeg skal bearbeide en vanskelig situasjon i livet og hvordan reise meg opp igjen etter nedgangstider i livets løp"

 

 Lyst til å vite mer?

Kontakt gjerne Heidi Bugge Nilsen på Sagatun på Tlf: 404 94 233 eller e- post: heidi.nilsen@sagatun.no

TILBAKE Del