Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Valer host 2020

Selvstyrkingskurs i Våler

" Fikk følelsen av å klare noe"

I høst har Verktøykassa for brukermedvirkning holdt selvstyrkingskurs i samarbeid med Våler kommune. Her deltok både fagpersoner og brukere. Det var 10 kursdeltagere som fullførte.

Valer 2

 Bildet over: kursdeltagere sitter sammen og reflekterer over spørsmål knyttet til selvstyrkingskurset sine ulike temaer.

 

I det følgende kan du lese noe om hva kursdeltagerne satt igjen med etter endt selvstyrkingskurs:

 

 "Mitt utbytte har vært større enn forventa""

" Andre deltakere har gitt meg råd / tips som jeg kan bruke i mitt liv videre"

" Kursholdere har utfordra oss og fått oss til å tenke annerledes"

"Øvelsene har vært lærerike, fått meg til å tenke bedre og litt nytt"

"Stor mulighet for at dette kurset er med på å gi meg det sparket bak til å komme i gang med å ta tilbake makten i eget liv"

"Gruppearbeid gjør at alle må med. Det styrker og gir selvtillit"

"Temaene satte ord på flere situasjoner og følelser jeg har hatt, men ikke klart å beskrive"

"Kurset var opplysende, interessant og har gitt meg flere verktøy å jobbe med for å styrke min posisjon i livet"

"Ble kjent med en fin gjeng!"

"Synes det var viktig å sette ord på ting, skrive ned, og få høre andres perspektiv på ting"

"Fint å kunne jobbe med seg selv og få tenkt på hva som er viktig for meg å ta tak i for å komme videre"

" Det å skjønne at jeg har faktisk egne meninger, jeg kan ta egne valg, og jeg kan sette grenser var en veldig god opplevelse. Fikk følelsen av å klare noe. At jeg var en del av noe". 

 

Lurer du på om selvstyrkingskurs kan være noe for deg?

Ta kontakt med Heidi Nilsen i Verktøykassa for brukermedvirkning

heidi.nilsen@sagatun.no /tlf :404 94 233

 

TILBAKE Del