Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
image11

Selvstyrkingskurs i samarbeid med Kulturnettverket

Godt samhold og gode resultater på selvstyrkingskurs! 

Det ble arrangert Selvstyrkingskurs på Blaarud møteplass og kulturstue i september 2018. 

Sagatun hadde i september selvstyrkingskurs i samarbeid med Kulturnettverket i Sykehuset Innlandet. Her var temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment. Selvstyrkingskurset har fokus på å styrke deg i hverdagen. Trenger du å få økt selvtillit, bedre din mestringsfølelse, få mer kontroll over eget liv, mer motivasjon, eller øke din bevissthet og kunnskap om dine rettigheter og muligheter for å medvirke som bruker av tjenester? Da kan dette selvstyrkingskurset være noe for deg.

Her er noe som ble sagt av kursdeltagerne etter å ha deltatt på selvstyrkingskurset;

«Dette bør være fag i skolen»,

«Selvstyrkingskurs er noe alle bør ha»

«Opplevelse av økt selvtillit og mestringsfølelse fordi jeg har fått mer kunnskap om rettigheter som gir meg mulighet for å medvirke i egen prosess og behandling» 

 

 

BILDEGALLERI

TILBAKE Del