Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Blaarud

Selvstyrkingskurs på Blaarud

I samarbeid med Kulturnettverket Sykehuset Innlandet har Sagatun Brukerstyrt Senter avholdt selvstyrkingskurs i Verktøykassa for Brukermedvirkning i september og oktober.

Det var en blanding av ansatte i Kulturnettverket og brukere som deltok, til sammen 11 deltakere. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og en av de ansatte uttrykte at dette kurset var veldig nyttig og lærerikt, noe alle burde ha. Det ble også fastslått at det er ønskelig med flere kurs.

Flere av deltakerne utrykte at det var nyttig med bevisstgjøring gjennom refleksjoner og at en lærte mye på kurset.  Noe en av deltakerne utrykte på evalueringen, "Dette kurset var veldig, veldig lærerikt, skal ta dette videre til hjelpeapparatet rundt meg. Gi dem tips om at de trenger dette kurset også".  En annen tilbakemelding fra evalueringen var «Jeg fikk mye igjen, utvikling gjennom læring og handling, rollespill, det å bli utfordret i frykt- og angst-situasjoner under trygge rammer. Få øve, slik at terskelen blir mindre når jeg skal gjøre dette i handling i livet». 

Temaene vi tar opp er brukermedvirkning, kommunikasjon og metode empowerment.

Nok en gang får vi bekreftet at deltakerne vet lite om brukermedvirkning og Individuell plan, selv om dette har vært en lovfestet rettighet i mange år.

På bildet er noen av deltakerne som deltok på kurset.

TILBAKE Del