Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Selvstyrkingskurs Grimstad2

Selvstyrkingskursene får nå enda større spredning!

Verktøykassa for brukermedvirkning

Sagatun Brukerstyrt Senter har i samarbeid med ROM Agder holdt kurs for prosjektet «Samhandling for bedre ettervern Arendal og Grimstad» På kurset deltok både fagpersoner og personer med brukererfaring.  

Vi er stolt og kjempeglad for den tilbakemeldingen kurset fikk se under:

Takk for fire innholdsrike dager. Kurset har vært svært inspirerende og positivt annerledes. Dette er mitt første kurs hvor både brukere og fagpersoner deltar. Denne kursformen har vært veldig lærerik og burde brukes mer. Gjennom gruppearbeid, refleksjoner og gode samtaler, fikk vi en større forståelse og innsikt i hverandres utfordringer og masse å jobbe videre med.» Skrevet av fagperson Ellen Lauritzen, Grimstad kommune. 

Andre tilbakemeldinger: «Håper dere kan holde kurs her igjen, for jeg vet om folk som hadde hatt godt utbytte av dette kurset.»  «Jeg har virkelig kommet styrket ut av dette kurset, har gått noen runder med meg selv og min egen historie. Flotte samtaler, høy takhøyde, føler vi var MEDmennesker.» Vil gjerne ha flere sånne typer kurs. Veldig fint å blande fagfolk og brukere, selv om jeg ikke så det skillet. Vi har alle en bagasje.» «Veldig bra utbytte for meg, både faglig og privat.» 

Noen svar fra refleksjonsgruppene om hvorfor skal vi ha brukermedvirkning. «Fremme egne mål og behov (best mulig behandlingsforløp- kjenner seg selv best) Selvstendighet og mestring (klarer å mestre flere ting.) Kommunikasjon og samarbeid. (Respekt for hverandre) Synliggjøring av individet (Bli tatt på alvor) Hvordan kan IP hjelpe meg å nå mine mål? «Medvirkning og tilstedeværelse (egeninnsats-ansvarliggjøring-bidra med egne ressurser) Konkretiserer mål og ansvar (ansvarliggjør de rundt-realisme) Forutsigbarhet (vet hva som skjer- orden i kaos- forenkling). 

Samhandling for bedre ettervern Arendal og Grimstad ser hvor nyttig verktøykassa er og ønsker også å få utdannet prosessleder i Arendal og Grimstad. Terje Fagersand var med og holdt sitt første kurs etter at han ble utdannet som prosessleder i Verktøykassa for brukermedvirkning. Terje er nå klar for å kjøre selvstyrkingskurs sammen med en annen prosessleder. Terje er dyktig og Bjørg som var med på dette kurset kan ikke få fullrost han nok. Vi vil gratulere ROM Agder og Terje. Vi ser frem til videre samarbeid både med ROM Agder og «Samhandling for bedre ettervern Arendal og Grimstad»!

BILDEGALLERI

TILBAKE Del