Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Kari

Min opplevelse av Verktøykassas selvmestringskurs

Etter et opphold på Psykiatrisk avdeling, ble jeg via Sagatun Brukerstyrt senter, tilbudt et kurs i selvmestring; «Verktøykassa»

For meg ble dette en positiv opplevelse:

  • Jeg ble bevisst min egen evne til å mestre hverdagen
  • Jeg fikk synliggjort egne resurser
  • Jeg fikk hjelp til å komme ut av «offer-rollen» og lærte se muligheter istedenfor begrensninger
  • Vi fikk god opplæring i regelverk og veiledning i forhold til NAV
  • Og jeg lærte mye om brukermedvirkning

Summen av dette har gjort at jeg mestrer dagliglivet på en bedre måte.

Jeg kan anbefale kurset. fordi det gjorde meg mere bevisst min egen livssituasjon, og ga meg verktøy til å mestre dagliglivets utfordringer. 

Vennlig hilsen: Kari Storsveen

Larvik 16.september - 2016                         

TILBAKE Del