Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Verktoykassa bekjaert2

Selvstyrkingskurs (4 dager)

Dato; 26. og 27. september + 17. og 18. oktober 2017. 
Kurset vil gi deg innsikt i temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment. I tillegg brukes øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og den enkeltes evne til å kunne sette grenser for seg selv og andre. 

Kulturnettverket3

Dato; 26. og 27. september + 17. og 18. oktober 2017
Tid; kl. 09.00-15.00
Sted; Blaarud, bygg nr. 9 på Sanderud
Lunsj; servers hver kursdag
For hvem; brukere, pasienter og ansatte tilknyttet kulturnettverket
Kursholdere; Heidi Luvåsen og Liv Christophersen

Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med
brukererfaringer på psykisk helsefeltet. Kurset har som mål å:
 Øke selvtillit og selvbilde
 Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
 Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
 Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv
 Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag
"Når mennesker som ikke er vant til å snakke blir hørt av mennesker som ikke er vant til å lytte, kan
virkelige endringer skje"(Brayce & Preston-Shoot, 1995)
Kurset fokuseres på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og den enkeltes evne til å
kunne sette grenser for seg selv og andre. I tillegg vil kurset gi deg innsikt i temaer som
brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment.
Brukermedvirkning
Har du noen gang mottatt tjenester eller behandling fra det offentlige? Vet du hvilke rettigheter du har som
enkeltperson? Med verktøykassa for brukermedvirkning lærer du hva som er de bærende prinsipper for
brukermedvirkning.
Kommunikasjon
Hvordan snakker vi med hverandre? Gjør erfaringer på godt og vondt at vi tolker signaler fra omgivelsene
våre annerledes en de er? Hvor stor del av kommunikasjon står egentlig kroppsspråket og tonefall for?
Med dette kurset får du innsikt i hvordan du aktivt kan bruke kommunikasjon til din fordel.
Empowerment
Empowerment er læren om hvordan vi tar tilbake makten i eget liv og hvordan styrke, kraft og makt bidrar til
positive endringer.

Påmelding; til Line M. Libak; line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no,
tlf. 91 63 74 51. Påmeldingsfrist 18.09.17. Først til mølla..
Både kursdeltagelse og lunsj er gratis

TILBAKE Del