Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Bilde verktoykassa

Invitasjon til selvstyrkingskurs (4 dager)

18/02/2020

26. og 27. februar og 11. og 12. mars på Blaarud
Kl. 09.00-15.00 alle dager

 

ResizedImageWzE1OSw3NF0 Kulturnettverket3sagatun logo vektor rod 1 6530 jpeg.liten

Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk helsefeltet. Kurset har som mål å:

  • Øke selvtillit og selvbilde
  • Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
  • Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv
  • Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag

"Når mennesker som ikke er vant til å snakke blir hørt av mennesker som ikke er vant til å lytte, kan virkelige endringer skje"(Brayce & Preston-Shoot, 1995)

Kurset fokuserer på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og den enkeltes evne til å kunne sette grenser for seg selv og andre. I tillegg vil kurset gi deg innsikt i temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment.

Brukermedvirkning
Har du noen gang mottatt tjenester eller behandling fra det offentlige? Vet du hvilke rettigheter/plikter du har som enkeltperson? Med Selvstyrkingskurs lærer du grunnleggende om brukermedvirkning, og hva dette vil bety for deg. 

Kommunikasjon
Hvordan snakker vi med hverandre? Vil våre erfaringer påvirke måten vi tolker signaler fra andre? Kommunikasjon er mye mer enn bare det talte språk. Med dette kurset får du innsikt i hvordan du aktivt kan bruke kommunikasjon til din fordel. 

Empowerment
Empowerment er læren om hvordan vi tar tilbake makten i eget liv og hvordan styrke, kraft og makt bidrar til positive endringer

Det vil bli servert lunsj alle dager, så gi beskjed hvis det er noe du ikke tåler.

Kursvarighet: 4 dager fordelt på 2 samlinger. 

Bindende påmelding; til Trine Søberg Lodgaard;
trinesoberg.lodgaard@sykehuset-innlandet.no tlf: 47709799
Line M. Libak; line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no,

tlf. 91 63 74 51. Påmeldingsfrist 18. februar 2020.
Først til mølla... Oppgi navn og telefonnummer + evt matallergier.


Både kursdeltagelse og lunsj er gratis.

 

Henvendelser for kurs i Verktøykassa for Brukermedvirkning:
Sagatun Brukerstyrt Senter
v/Heidi Bugge Nilsen
E-post: heidi.nilsen@sagatun.no
Mobil: 40 49 42 33

 

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

 Selvstyrkingskurset var min vei tilbake til arbeidslivet. Det var det som ga meg en ny start, slik at jeg etter hvert våget å søke på jobb.
 «Dette kurset var virkelig lærerikt. Spennende å bruke slike aktive undervisningsmetoder der man blir bevisst sine meninger, man må ta valg å våge å stå for dem. Blir mer bevisst mine egne grenser, mine innstillinger og egne ressurser. Samtidig som man ble utfordret på dem ved å diskutere dem i refleksjonsgrupper. Kurset anbefales virkelig til alle som tenker jobbe med brukermedvirkning».
 «En rekke «påstander», «spørsmål» og «problemstillinger» gjennom kurset medførte refleksjoner som opplevdes positivt».
 «Et matnyttig kurs som fikk meg til å reflektere over hva slags påvirkning jeg hadde på andre, og lærte meg nok en gang hvor viktigere det er å lytte enn å snakke.»
 «Det å jobbe i grupper og reflektere over forskjellige tema har vært veldig lærerikt».
 «Jeg liker egentlig ikke å bli spurt, eller å prate i store forsamlinger, men det har gått veldig bra her.»
 «Et stort pluss til meg selv for at jeg turte å melde meg på kurset. En stor seier for meg!»
 «Kurset har vært veldig positivt for meg mtp. å tørre å utfordre meg selv, og å sette klarere grenser.»
 «Absolutt et kurs jeg ville anbefalt til andre, uansett utgangspunkt.»
 «Nå skal jeg hjem å ta tilbake livet mitt!»

TILBAKE Del