Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
IMG 0256 web4

"Flotte mennesker, som åpner seg og deler kunnskap og erfaringer"

Dette er uttalelse fra en mann i 50 årene, som var litt skeptisk til kurset. Han forteller videre:
«Vi hjelper hverandre i fellesskap for å komme oss videre i livet, med et slikt kurs». Han presiserer at det har vært en god miks av humor, blandet med vanskelige tema. 

Årets første Selvstyrkingskurs ble avholdt på Sagatun,
10.–11. januar og 24.–25. januar 2017

Kurslederne; Bjørg Kaspersen og Liv Christophersen, fikk gode tilbakemeldinger:
«De er troverdige i rollen, og det er godt at dere har erfaring med psykiske vansker selv, 
det gjør det trygt og vekker tillit».

Dette var det en samstemt gruppe på rundt 14 personer enige om.
Det var en del som har tatt Selvstyrkingskurset tidligere, og de var enige om at det var godt med en oppfriskning.  Gruppa var trygg, og folk var modige når det gjaldt å utfordre seg selv. 
Andre bekreftet mannens uttalelse, og fortalte videre at de hadde lært å overvinne hindringer og sette grenser, noe som kan være veldig vanskelig når man sliter med mye dårlig samvittighet.

Andre på kurset kunne fortelle:
«Man blir kjent med rettighetene sine, det har vært veldig nyttig».
«Jeg har lært meg nye verktøy, som jeg virkelig vil få bruk for».
«Refleksjonene er veldig viktig for det som skjer på kurset, og det viktigste bidraget her er det deltagerne selv bidrar med».
«Refleksjonene kan være vanskelig, men nyttige likevel. Man må virkelig bruke hodet».
«Det å jobbe med makt og avmakt er krevende og vekker mye tanker og følelser».
«Jeg synes jeg har fått hjelp til å finne «jeg i meg», slik at jeg kan ta tilbake makten i livet mitt, litt og litt».
«Dette er også et viktig og nyttig kurs for hjelpeapparatet, da kunne vi som klienter lettere hatt forståelse ved møtene med fagfolk, og satt brukermedvirkning på dagsorden»!                                                                                                                                                                             

IMG 0255 web mindre2

 

Bjørg og Liv fikk flere positive tilbakemeldinger:

«Dere er flinke til å bruke dere selv, og dere vet hva dere snakker om».
«Det er en god blanding av undervisning, refleksjoner i grupper og øvelser på kurset».
«Dere er både snille og strenge. Dere er flinke til å holde tiden, dere er strukturerte, og gir godt med pauser. Det er viktig fordi kurset krever mye tankearbeid og vekker mye følelser. Man blir sliten og trenger avbrekk».

Tematimen
Enkelte temaer er vanskelig å gjennomføre på et forholdsvis kort kurs.  Deltagerne kunne ønske seg enda mer fokus på enkelttemaer, og dette med rettigheter gikk igjen som en fellesnevner, fordi dette er noe de fleste ikke kjenner så mye til. Dette skal følges bedre opp med den nyoppnevnte Tematimen. Denne avholdes hver fredag på Sagatun, fra kl. 10.00 - 11.00. Her er det et ønske at man kan bruke rollespill for å øve seg, for enklere å ta det i bruk i hjelpeapparatet.

Her kan alle  kommet med et ønske om et tema en ønsker skal bli belyst, og informert om. Bjørg og Liv har allerede gjeonnomført to fredager med Tematimen, og det viser seg at det er et behov for dette!
Velkommen innom!

Neste Selvstyringskurs på Sagatun
avholdes 18.-19. april, og 2.–3. mai

Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. 
Det eneste vi ber deg om er at du er aktiv deltager.

Kursvarighet:
Kl.09:00 – 15:00 alle dager.

4 dager fordelt på 2 samlinger med 14 dagers mellomrom.
Kursmateriell: Arbeidshefte

Påmelding: liv@sagatun.no - Mobil 94 16 10 09 - innen tirsdag 11. april.
Ta kontakt dersom du synes dette høres interessant ut!

 

 

 

 

 

 

 

BILDEGALLERI

TILBAKE Del