Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Selvstyrkingskurs Solli Aktivitetshus

Endelig fikk vi Selvstyrkingskurs på Solli!

Verktøykassa for Brukermedvirkning, Sagatun

Vi er så fornøyde her på Solli aktivitetshus, skriver Heidi i etterkant av kurset. Allerede samme dag som selvstyrkingskurset er ferdig, etterspørres prosesslederkurs! Noen sitat fra evalueringen av kurset: «Det er veldig viktig at flyktninger som kommer ny til Norge får dette kurset», ei av de som deltok på kurset var flyktning. Andre sitat, «Flott kurs, masse nyttig og meningsfull informasjon. Godt å jobbe i refleksjonsgrupper». «Bra Kurs. Valg av refleksjonsgrupper som arbeidsmetodikk var svært bra. Takk for godt og bevisstgjørende kurs».   

Målet med kurset er å styrke enkeltpersoner og grupper og en av de metodene vi bruker er refleksjonsgrupper. Her er bevisstgjøring viktig og et av spørsmålene som blir reflektert over er: «Hvilke situasjoner kan føre til avmakt i mitt liv?». Når en vet hva som kan føre til avmakt har vi erfaringer med at det er lettere og diskutere neste spørsmål som er «Hvordan kan jeg ta tilbake makten i eget liv?». Her ble det mange gode refleksjoner og svar: «Begynne å tro på meg selv». «Ikke la andre kjøre over seg, men tenke over hva som er fint for meg». «Sosialisere seg og ikke bli sittende alene». «Komme seg bort fra offerrollen». «Være ærlig mot seg selv og andre». Mange gode refleksjoner og flere påpeker at refleksjon er viktig for å få flere innfallsvinkler på det en synes er vanskelig. 

Leder Heidi Solberg forteller at de allerede har et godt brukerråd på Solli aktivitetshus «huset», og at det revitaliseres et lokallag av Mental Helse i disse dager. Hun har allerede bestilt dagskurs i brukermedvirkning på tjenestenivå. Heidi skriver i etterkant av kurset «at hun er glad de har fått et godt samarbeid med Sagatun og opplæring de tilbyr for å styrke brukerne og brukermedvirkningen».  

Allerede samme dag som selvstyrkingskurset er ferdig, etterspørres prosesslederkurs! «Når kommer det?». Heidi forteller at de håper å få noen plasser på et prosesslederkurs i samarbeid med andre. Vi har gode lokaler med plass til mange så det er mulig å kjøre kurset i Nittedal om det er aktuelt. Flere i Oslo og Akershus har nå gått selvstyrkingskurs og ønsker og gå videre og utdanne seg som prosessledere på et prosesslederkurs. Sagatun vil ta kontakt med de aktuelle og sette opp et prosesslederkurs første kvartal i 2018. Verdt å nevne er også at Heidi Solberg er godkjent som prosessleder i Verktøykassa for brukermedvirkning. 

Vi på Sagatun er takknemlig for tilbakemeldingen og har satt stor pris på samarbeidet med Solli aktivitetshus og leder Heidi Solberg som ivrer for brukermedvirkning. Vi ser frem til videre samarbeid i 2018! 

Skrevet av: Mariann Haukland

BILDEGALLERI

TILBAKE Del