Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Hefte

Prosesslederkurs i Hamar

På Prosesslederkurset lærer man hvordan man kan bruke Verktøykassa og starte selvstyrkingsgrupper, være med å holde selvstyrkingskurs eller undervise i temaene brukermedvirkning, kommunikasjon og Empowerment.

Dette kurset er for dere som har gjennomført Selvstyrkingskurs i Verktøykassa, eller ønsker oppfriskning som prosessleder.

Etter gjennomført Prosesslederkurs vil det være en godkjenning før dere får materiell som tilhører Verktøykassa. Som godkjent prosessleder vil man få veiledning fra Sagatun Brukerstyrt Senter. Kurset ledes av to kursledere fra Sagatun Brukerstyrt Senter.

Kurset varer fra 09.00-15.00 alle dagene, sted kommer vi tilbake til ved påmelding.

1.samling: 22, 23. og 24. august
2.samling: 5, 6. og 7. september
3.samling: 18, 19. og 20. september

Kurset er gratis, men reise og opphold må deltakerne dekke selv.
Det vil bli servert kaffe / te, frukt og lunsj.

Påmelding innen fredag 11. august 2017;

Vi trenger informasjon om navn, kontaktinformasjon og evnt. diett/ allergier siden vi bestiller mat til lunsj. Det er 16 plasser på kurset. Vi kontakter deg for å bekrefte at du har fått plass.

Påmelding sendes til: E.post; bjorg@sagatun.no
Bjørg Kaspersen, Kursleder i Verktøykassa, Tlf: 97106703 

Prosesslederkurs
Prosesslederkurset i Verktøykasse for Brukermedvirkning retter seg mot deg som har brukererfaring fra psykisk helse- og rusfeltet og pårørende. For å kunne gå prosessleder kurset, må du ha et avklart forhold til egen helse, og de utfordringer du måtte ha stått ovenfor. Bakgrunnen for dette er at målet med kurset, er å gi deg opplæring i å lede en gruppe. Mennesker med forskjellige utfordringer krever at du som prosessleder har evnen til både å sikre trygghet i gruppa, lede øvelser og samtidig ikke lar egne erfaringer påvirke deg. 

Det å være prosessleder krever derfor at du har evnen til å legge til side egne utfordringer, og er trygg på deg selv. I prosesslederkurset skal du aktivt delta slik at du lærer deg de ulike øvelsene. Øvelsene er utviklet for å inkludere alle, styrke tryggheten i gruppen og sørge for at lave stemmer også høres. Øvelsene er i stor grad praktiske som har til hensikt å styrke selvbildet, spontanitet, kommunikasjon, refleksjon osv. 

Målet med kurset er å utdanne prosessledere som kan bruke materialet i verktøykassa. Som godkjent prosessleder i verktøykassa kan du sammen med en annen prosessleder, danne selvstyrkingsgrupper. Verktøyet er ment og styrke enkeltmennesker slik at de kan ta en aktiv rolle i eget liv, organisasjoner og brukerstyrte miljøer. 

Verktøykasse for brukermedvirkning er utviklet for å styrke brukermedvirkning på alle nivåer. Siden brukermedvirkning handler om samarbeid kan dette materialet også brukes i opplæring av fagpersonell. Materialet i verktøykassa legger vekt på personlig og kollektiv styrking. Gjennom kurset vil du lære om Empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individnivå og systemnivå. 

Kursets varighet er fordelt over 3 samlinger på 3 dager, med 14 dagers mellomrom.Har du spørsmål om kurset eller Verktøykassa kan du kontakte kursleder Bjørg Kaspersen

 

 

 

TILBAKE DEL