Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Brosjyrer prosesslederkurs 4

Prosessledere i Verktøykassa for Brukermedvirkning

Høsten 2018 ble det avholdt kurs i prosessledelse på Hamar. Her kan du lese mer om kurset og om deltakernes erfaringer. 

 

Lave stemmer skal også høres.  Verktøykassa for brukermedvirkning har vært i drift i over 10 år. Vi har opparbeidet oss kompetanse på brukermedvirkning, brukerstyring, kommunikasjon, empowerment, og recovery sett fra brukerperspektivet. Verktøykassa for Brukermedvirkning er et opplæringsverktøy basert på empowerment og selvhjelpsforståelse som skal bidra til å lære opp og styrke enkeltpersoner og grupper i brukermedvirkning, og gi økt mestring og troen på egne ressurser. Verktøykassa er et bidrag til hvordan brukere og tjenesteapparatet kan samarbeide for å styrke brukermedvirkning, og at det gjennom dette føre til praksisendring.

Verktøykassa for Brukermedvirkning holder egne selvstyrkingskurs, og påbyggende kurs som prosessleder. Du kan gå selvstyrkingskurs for å bli mer aktiv i egen bedringsprosess, men du kan også bygge på videre med kurs i prosessledelse. Det er kun personer som har enten egenerfaring og/eller pårørendeerfaring som kan bli prosessledere. Dette henger sammen med at Verktøykassa for Brukermedvirkning er laget av og for brukere, og det er viktig at din kunnskap samsvarer med dette. Etter endt godkjenning som prosessleder kan du være med å holde selvstyrkingskurs og selvstyrkingsgrupper. Vi er bestandig to som holder kurs sammen. Det å være kursleder/prosessleder er en viktig del av vårt oppdrag med å nå ut med brukerorientert informasjon/kunnskap og selvstyrkingskurs for å brukere og tjenesteapparat i hele Norge.

 

KURS I PROSESSLEDELSE

Høsten 2018 ble det avholdt enda et kurs i prosessledelse på Hamar. Her trente engasjerte og aktive kursdeltagerne på forståelse og fremføring av teori om brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment, det å kunne lede ulike øvelser for å bidra til at alle som deltar på selvstyrkingskurs og/eller selvstyrkingsgrupper føler seg sett og hørt.  Øvelsene er basert på opplevelsesbasert læring, og kan være alt fra muntre og lekne som skaper lyst og motivasjon, til andre øvelser som baner vei for refleksjon og selvinnsikt. Alt ledet med presisjon, tydelighet og tilpasset gruppas behov. Prosesslederen har således en viktig oppgave med å lede prosessen til deltagerne på kurset. Det betyr at det er deltagerne på kurset som «gjør» og «er» selve kurset gjennom å dele på erfaringer og kunnskap som de bringer med inn i gruppa, men også hvordan de bidrar til å styrke hverandre gjennom kursets ni dager.

Kurset inneholder også en del om hva det vil si å være brukerrepresentant (brukermedvirkning på systemnivå) som deltar i ulike råd og utvalg, og som snakker på vegne av medlemmene i det felleskap som representeres f.eks Mental Helse. I en slik rolle må man være bevisst på at man representerer en gruppe, og ikke seg selv. Her blir det å ha gode arenaer for samhandling og medvirkning en viktig del av oppdraget brukermedvirkning. Det å inneha kunnskap om krav og forventninger som brukerrepresentant, og hvordan man best lykkes med brukermedvirkning på systemnivå inngår også i kurset for å kunne bli prosessleder i Verktøykassa for Brukermedvirkning. 

PL kurs 2018 artig bilder LANGT

Her er noen av kursdeltagerne som ble godkjent som prosessleder høsten 2018.

En kursdeltager sa det slik om det å ha tatt kurs som prosessleder:

«For meg personlig har jeg vokst, og fått stor respekt for arbeidet som ligger bak Verktøykassa- og potensialet det har for å kunne gjøre en positiv forskjell i flere menneskers liv». 

 

FAGSAMLING FOR PROSSESLEDERE

Den årlige fagsamlingen for prosessledere ble i år holdt på Hamar. Her kom noen og tjue prosessledere fra både nord og sør i Norge sammen for felles oppdatering og faglig påfyll.

PL samling jan 2019 Hamar LANGT6

 Her prosesslederne som deltok på fagsamlingen 2019

 

Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk fra prosesslederne som deltok

«Positiv dag. Bra å komme hit. Klar for å starte opp med kurs»

«Fin inspirasjon. Fått repetert. Inspirerende. Matnyttig»

«Hyggelig å treffe nye/gamle bekjente. Har fått belyst mye. Spennende å høre erfaringer fra andre prosessledere»

 

 

Om du fikk lyst til å vite mer om hvordan du kan bli prosessleder kan du kontakte:

Heidi Bugge Nilsen (Koordinator og veileder i Verktøykassa). E-post: heidi.nilsen@sagatun.no. Tlf: 404 94 233

 

 

 

 

 

TILBAKE Del