Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Regionalt samarbeid

Regionalt samarbeid

VIP-SAMARBEIDET
VIP- samarbeidet er en fast møteplass hvor rådgivere innen psykisk helse og rus hos fylkesmannen i Hedmark, brukerorganisasjoner innen psykisk helse og rus feltet Hedmark og Ressursbasen deltar. VIP møtene arrangeres 4-6 ganger per år. 
Les mer....

Agenda:
Hvordan styrke brukermedvirkningen i Hedmark?

Gjensidig informasjon om brukermedvirkning i fylket. Holde hverandre orientert om og drøfte de ulike aktivitetene knyttet til brukermedvirkning i Hedmark. Se det som skjer i sammenheng, og reise spørsmål / drøfte.

På VIP- møtene har vi et sterkt fokus på brukermedvirkning på alle nivåer, men spesielt på systemnivå.

Brukerorganisasjoner innen psykisk helse og rusfeltet i Hedmark er velkommen til å delta!

Ta gjerne kontakt

 

TILBAKE Del