Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Recoveryorienterte tjenester

Det er behov for å utvikle recoveryforståelse i tjenestene, i utdanningene og til brukere og pårørende. Et satsningsområde vil være å få flere likepersoner og erfaringskonsulenter inn i tjenestene og bidra til disse får tilbud om felles arenaer for gjensidig støtte, opplæring og veiledning.  Fagpersoner, ledere og forskere trenger støtte og veiledning for å bli mer recoveryorientert. Når fagpersoner skal være recoverystøttende, er det viktig å arbeide med egne verdier, holdninger, egne erfaringer og hva som forstås som recoverysamarbeid. Mange av de som velger omsorgs- og behandleryrker, har selv erfaring med egne psykososiale livsutfordringer eller erfaring som pårørende. Denne erfaringsressursen bør ivaretas på en bedre måte fremover og naturlig inngå i møte med mennesker som søker hjelp, dersom tilbudet skal defineres som recoveryorientert.

 

Eksempel på tiltak:

  • Fremme forståelse og kunnskap om hva recoveryorientert praksis innebærer med særlig fokus på samarbeid, strukturelle forhold, menneskerettigheter, levekår, tilhørighet, håp og personens egen myndighet og rolle.  
  • Gi eksempler på god praksis og påpeke uverdige forhold og mangler i tjenestene.  
  • Jobbe for å utvikle mestringsorienterte pasientforløp/pakkeforløp med økt valgfrihet i medisinering og behandling.   
  • Videreutvikle og tilby brukerstyrte tilbud og tjenester som kan være supplement til offentlige tjenester.  
TILBAKE Del