Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Personlig og sosial Recovery

Personlig og sosial Recovery

Sagatun ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at hver enkelt skal oppleve bedring, mestring, tilhørighet og god livskvalitet. Det er dette som betegnes  som "recovery". Vi definerer "recovery" som en prosess som handler om å finne mening og tilhørighet i livet og om å bli respektert og verdsatt som en samfunnsborger. På Sagatun legger vi stor vekt på det sosiale fellesskapet og at alle bidrar ut fra egne interesser og forutsetninger. Vi erfarer at det å finne egne interesser og delta på ulike aktiviteter, er en viktig del av recoveryprosessen for de fleste. Derfor har vi et bredt aktivitetstilbud på Sagatun, som du kan lese om på de øvrige nettsidene våre. Vi tilbyr også kurs, kompetanseheving og refleksjonsgrupper. 

På Sagatun inviterer vi til recoveryverksted ca en gang hver måned. Recoveryverksted er temadager med ulike tema som kan ha betydning i bedringsprosesser. Tema blir belyst med teori og erfaringer fra en av brukerne. Deretter reflekterer vi over aktuelle problemstillinger i smågrupper. Til slutt deler vi erfaringer og kunnskap i plenum. Verkstedene varer fra 10.00 - 14.00 med pauser, lunsj og "walking and talking" underveis. 

TILBAKE Del