Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Psykisk helse og rus på dagsorden i valgkampen

Mandag 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Har du bestemt deg for hva du skal stemme? 

Mange saker kjemper om velgernes og politikernes oppmerksomhet. Mental Helse Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senter (Hamar) vil sikre at to viktige saker også kommer på dagsorden i årets valgkamp: Psykisk helse og rus.

Vi har derfor arrangert to regionale debattmøter i Hedmark med disse to temaene i fokus; Hamar torsdag 22. august (Hamar Teater), kl. 18.00 – 20.30 og i Elverum torsdag 29. august (Elgstua), kl. 18.00 – 20.30.

Det var stort engasjement på begge debattene og de frammøtte politikerne viste at de hadde satt seg godt inn i tema som skulle debatteres og at de hadde stort hjerte for psykisk helse og rus. Sagatun og Mental Helse er politisk uavhengige og vil derfor ikke framheve noen politiske partier. Vi håper at alle bruker stemmeretten sin, og setter seg godt inn hva de lokale partiene mener om viktige saker for mennesker som har utfordringer innen psykiske helse og rus, for det forebyggende arbeidet for barn og unge og for folkehelsearbeidet som skal sikre god helse til hele befolkningen. Her gir vi et lite resyme av sakene som var oppe til debatt.

I debatten på Hamar deltok følgende politikere:  

 • Birgit Valla                                          (SV, Hamar)
 • Mona Lønning Kjos                         (BBL, Hamar)
 • Kjerstin Lundgård                            (AP, Ringsaker og Innlandet)
 • Mari Gjestvang                                 (SP, Ringsaker og Innlandet)
 • Knut Fangberget                              (H, Hamar)
 • Sjur Skjævesland                             (Venstre, Innlandet)
 • Anne Nielsen                                     (MDG, Hamar)

 

Debattleder var Jeanette Rundgren (KoRus-Øst) og Rune Lundquist (Sagatun Brukerstyrt Senter)

 

I debatten i Elverum deltok følgende politikere:

 • Karin Andersen                                  (SV, Stortingsrepresentant for Hedmark)
 • Kjetil Lorentzen                                 (Kr.f Tynset)
 • Arnfinn Uthus                                    (SP, Elverum)
 • Lise Berger Svenkerud                     (H Våler og Innlandet)
 • Kjerstin Lundgård                              (AP, Ringsaker og Innlandet)
 • Truls Gihlemoen                                (FrP, Stange og Innlandet)
 • Ronny Bekken Larsen                      (Rødt, Innlandet)

Debattledere var Atle Holstad fra KoRus-Øst og Rune Lundquist fra Sagatun.

Tema for debattene var økonomiske prioriteringer, folkehelse, forebyggende arbeid, rehabilitering og oppfølging og samarbeid med frivillig og ideell sektor.

På begge debattene innledet KoRus-Øst v. Jeanette Rundgren på Hamar og Atle Holstad i Elverum, om hvordan situasjonen i kommunene er, basert på data fra undersøkelsene «Brukerplan» og «Ungdata». Her er noen fakta:

 • Døgnplasser i spesialisthelsetjenesten legges ned og store oppgaver overføres til kommunene. Flere og flere skal få hjelpen de trenger poliklinisk eller ved oppsøkende tjenester i eget hjem.
 • Det etableres nå «FACT-team» i vår region. Dette er tverrfaglige team hvor det også jobber erfaringskonsulenter, som skal gi bistand og behandling til de som ikke selv klarer å oppsøke hjelpeapparatet.
 • Blant personer med store hjelpebehov er det ca 30% som ikke har tilfredsstillende bolig og 70% som mangler meningsfull aktivitet eller arbeid i hverdagen. De fleste av disse har også dårligere levekår enn befolkningen forøvrig.
 • Når det gjelder ungdata så er det bekymringsfulle tall som tilsier at flere ungdommer har psykiske vansker og at svært mange føler seg ensomme.

De politiske partiene er enige på mange punkter når det gjelder målet om god psykisk helse, god trivsel og gode levekår for oss som innbyggere, gjennom hele livsløpet. Hvordan de vil lykkes med dette og hvordan de vil prioritere bruk av penger, er det imidlertid store forskjeller på. Et av temaene som ble debattert var ruspolitikk. På dette området viste det seg å være store forskjeller mellom partiene, fra de som ønsker å føre en veldig restriktiv politikk til de som har et veldig liberalt syn og ønsker minst mulig reguleringer. Selv om de fleste var enige i at rusmidler og idrett ikke hører sammen, var det flere som mente at man bør kunne selge alkohol på store idrettsarrangement så lenge det foregår i kontrollerte former.

Hvem du sympatiserer mest med, må du finne ut ved å høre på debatter, oppsøke politikerne på stand og lese programmene deres.

For Mental Helse og Sagatun er det også gledelig å registrere at alle partiene er enige om at frivillig og ideell sektor er svært viktige bidragsytere for å gi et bredt tilbud til befolkningen og at dette er en sektor som må styrkes, men ikke styres. De fleste var også veldig opptatt av å ha god dialog med innbyggerne generelt og spesielt med de som vet hvordan det er å leve med ulike livsutfordringer. Det tilsier at vi bør arrangere flere debatter eller møteplasser med politikere, der man kan få en god dialog om hvordan de som er berørt opplever virkeligheten.

Det var stor interesse og stort påtrykk fra de fleste partiene for å få delta i debatten, men at media glimret med sitt fravær til tross for at vi hadde var i kontakt både med HA og Østlendingen flere ganger.

 

Godt valg!

TILBAKE Del