Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Recoveryskolen host 2019

Innlandet Recoveryskole

Her kan du lese om kurstilbudet i Innlandet Recoveryskole, høsten 2019. 

Det er Sagatun Brukerstyrt Senter og Enhet for kultur og helsefremmende arbeid i Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern (Kulturenheten) som har innledet et samarbeid for å starte en recoveryskole eller et recovery college i Innlandet. Dette er første utgave en kurskatalog som vi ønsker å utvide etter hvert. Recovery college er en modell som er utbredt i England og hvor vi også henter inspirasjon fra. Der er Recovery College en sentral del av endringsarbeidet or å ta i bruk ny kunnskap og ny praksis innen psykisk helse og rusfeltet. 

Kurs og seminarer tilbys i trygge miljøer for at mennesker skal få hjelp til å kunne nyttiggjøre seg den kunnskap man trenger for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse. Recovery kan på norsk oversettes til "tilfriskning" eller "å komme seg". 

Innalndet Recovery skole er helt i startfasen. I denne brosjyren har vi samlet det vi har av kurs, temakvelder og andre arrangementer i regi av Kulturnettverket Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter, hvor kunnskapsformidling og erfaringsdeling er i fokus. Vi vil invitere til et bredt samarbeid for å utvikle Innlandet Recovery skole videre. 

Vil du vite mer kan du ta kontakt med leder for Kulturenheten, Edel Hoelstad på telefon 90984363 eller leder for Sagatun, Kårhild Husom Løken på tlf 97978456. 

Brosjyren kan lastes ned her. 

TILBAKE Del