Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Ressursbase for Recovery

REGIONAL RESSURSBASE

Sagatun er et regionalt brukerstyrt senter og har virksomhetsområde i Innlandet. Ressursbasen har som mål og styrke bruk...

REGIONALT SAMARBEID

VIP-SAMARBEIDETVIP- samarbeidet er en fast møteplass hvor rådgivere innen psykisk helse og rus hos fylkesmannen i Hedmar...

PERSONLIG OG SOSIAL RECOVERY

Sagatun ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at hver enkelt skal oppleve bedring, mestring, tilhørighet og...

KURS OG KOMPETANSE

Har dere planer om å starte et brukerstyrt senter?                       Sagatuns unike kombinasjon av brukerstyrt aktiv...

UTDANNING OG FORSKNING

Høgskolen i Høgskolen i Hedmark«Forum for praksisnær forskning» Representanter fra Sagatun har siden 2009 deltatt i Foru...

KNUTEPUNKT SAMARBEID

"Vi styrker brukere og pårørendes stemme". Knutepunkt for Recovery på regionalt og nasjonalt nivå.  De regionale brukers...