Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
portrett adrian 768x1024

Jeg tør ikke tenke på konsekvensene for tilbudet på Sagatun Brukerstyrt Senter

KUTT: Kommunedirektøren i Hamar har lagt frem forslag til kutt for å imøtekomme et vesentlig økonomisk underskudd.

Og det er forståelig at kommunen må ta grep for å sikre en bærekraftig økonomi. Men kuttene synes kortsiktige og lite bærekraftige når de i så stor grad rammer sårbare grupper. 2020 er et utfordrende år for mange, og det er mye vi ikke vet om tiden som kommer. Men vi vet at mange sliter med psyken i disse dager. Vi vet at pågangen på hjelpetelefoner har eksplodert. Vi vet at mer ensomhet og angst er noen av utfordringene som har vokst frem denne høsten.

Sagatun Brukerstyrt Senter er blant dem som risikerer et solid kutt i midler fra Hamar kommune. På sett og vis skal Sagatun være glade for at de i det hele tatt får midler, og at de har fått årlige midler over flere år. Samtidig skal Hamar kommune være sjeleglade for alt Sagatun faktisk gjør for lokalmiljøet.

Skal ha gode grunner

Selv har jeg vært så heldig at jeg har fått arbeide som musikkterapeut ved Sagatun Brukerstyrt Senter gjennom et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet, i samarbeid med Sykehuset Innlandet. Musikkterapi er anbefalt av Helsedirektoratet for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rusomsorg. Skal en følge retningslinjer fra Helsedirektoratet bør en egentlig ha gode grunner for ikke å tilby musikkterapi for disse brukergruppene. Sagatun Brukerstyrt Senter har selv tatt ansvar for å tilby musikkterapi for mennesker som ellers ikke ville fått dette tilbudet. Musikkterapi er bare én av mange tilbud som Sagatun tilbyr innbyggere i Hamar.

Når forskere har spurt mennesker om hva de trenger for å oppleve bedring er det noen ting som går igjen. Folk trenger tilhørighet, håp, og mening. Og folk trenger å oppleve at de har noe å bidra med, som ressursfulle mennesker. Når det står på som verst er det avgjørende å ha tro på at morgendagen kan bli bedre. Om livet skal være verdt å leve er det livsviktig å fylle dagene med noe meningsfullt.
På Sagatun kan en delta i ulike aktiviteter som musikk, kreativt verksted, friluft og frisbee-golf, sammen med andre mennesker i samme båt. Mennesker er og blir flokkdyr, og Sagatun Brukerstyrt Senter tilbyr en åpenhet og varme for mennesker som kanskje aldri har følt seg ordentlig hjemme noe sted. Sagatun styres, driftes og vedlikeholdes av brukere, sammen med noen ansatte. På denne måten får mange mennesker mulighet til å gjøre en forskjell, både for seg selv og for andre.

Tør ikke tenke på konsekvensene

Dersom Hamar kommune gjennomfører kuttene som er foreslått av kommunedirektøren tør jeg ikke tenke på konsekvensene for alle menneskene som på sikt vil miste sine tilbud. Sagatun Brukerstyrt Senter er ikke det eneste hjelpetilbudet på Hedmarken, men jeg vet med sikkerhet at det er en viktig brikke i puslespillet som bidrar til tilfriskning for mange mennesker.

Dersom Hamar kommune gjennomfører kuttene som er foreslått av kommunedirektøren tør jeg ikke tenke på konsekvensene for alle menneskene som på sikt vil miste sine tilbud.

Adrian Wangberg Seberg: Musikkterapeut ved Sykehuset Innlandet, Sanderud

Og for mange er Sagatun en essensiell, forebyggende livbøye. 700.000 er summen som Sagatun risikerer å miste. For en så liten stiftelse er dette en sum som er helt avgjørende for å opprettholde sin daglige aktivitet. Mon tro om kommunedirektøren har tatt i betraktning den langsiktige totalsummen av å redusere hjelpetilbudet til alle dem som nå risikerer en enda tyngre hverdag.

 

Forfatteren av innlegget har tidligere arbeidet som musikkterapeut og prosjektleder for et samarbeidsprosjekt mellom Sagatun Brukerstyrt Senter og Sykehuset Innlandet august 2018 – oktober 2020.

Seberg disputerte i juni med sin doktorgrad om musikkterapi i tvungent psykisk helsevern.

 

Se flere debattinnlegg her: 

Dramatiske konsekvenser av Sagatun-kutt - HA Debatt (h-a.no)

"Jeg trodde vi tilhørte og bodde i kommuner som virkelig ville satse på psykisk helse" - HA Debatt (h-a.no)

"Jeg har full forståelse at kutt må tas fra et sted, men jeg undrer meg over at det ofte må gå ut over noen av de mest sårbare her i samfunnet" - HA Debatt (h-a.no)

TILBAKE Del