Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Sagatun er som en stpr familie

Tilbakemeldinger fra brukerne

Her vil vi publisere tilbakemeldinger og intervjuer med folk som bruker Sagatun, der de forteller om sine erfaringer med tilbudet. Du vil også finne intervjuer under noen av aktivitetene våre.

Intervjuer med fire personer i februar 2016:

Dame 25 år:
Jeg opplever at Sagatun er et trygt sted og at jeg møter hyggelige folk. Jeg har blitt veldig godt mottatt. Det er en fin arena å være på, og jeg føler meg bedre når jeg har vært her. Her kan jeg gjøre det jeg har lyst til, eller bare være her uten å gjøre noe i det hele tatt. Sitte ned, prate og ta en kaffe.

Dame 41 år:
Jeg har tenkt å ta selvstyrkingskurset, men synes det er vanskelig å bestemme meg om jeg tør melde meg på. Psykologen min sier at det er akkurat dette jeg trenger å øve meg på, og at jeg bør bli med på et slikt kurs. Så nå skal jeg delta på dette. Nå i etterkant kan jeg si at dette var et veldig bra og nyttig kurs, som jeg kan anbefale andre å ta.

Dame 51 år:
Jeg har vært deprimert på grunn av smerter, isolert seg mer og mer. Jeg mistet jobb og kolleger på grunn av sykdommen. Jeg følte jeg ikke var verdt noen ting, kroppen min orket ikke noe, jeg klarte til slutt ikke å stå på bena, og ble sengeliggende. Jeg forsøkte å trene uten å lykkes og jeg forsøkte arbeidsutprøving da jeg måtte ha noe å gjøre, men heller ikke dette lykkes jeg med. Jeg trakk seg unna familien og venner, og følte meg så liten, at jeg ikke betydde noen ting på en måte.

Jeg tok motet til seg og kontaktet Sagatun, det har vært en åpenbaring for meg! Jeg føler at de har brukt for meg, føler meg verdsatt og at jeg kan føle på mestring i hverdagen. Livet har fått et nytt innhold, og jeg føler at jeg har startet et nytt liv. Her kan jeg gjøre det jeg liker å sysselsette meg med, det er mye sosialt, og mye humor. En blir imøtekommet med en klem og et smil. Menneskene her er med og gir deg inspirasjon på en oppbackende måte, som gjør at du føler egenverdi og mestring. Sagatun ser muligheter og ressursen i mennesket, ikke hindringer som sykdomshistore og diagnoser. De åpner opp for å se muligheter for den enkelte. Sagatun er som en stor familie, her kan alle føle seg hjemme og på samme ståsted. 

Mann 36 år:
Jeg er ferdig i rusbehandling, og trengte et sted å være. Jeg har deltatt i Voksenopplæringen i Hamar, og synes det samtidig har vært fint å delta på Sagatun, for å ha en aktivitet i hverdagen. Jeg liker veldig godt Kreativt verksted, da jeg liker å tegne og skape ting. Jeg sier at jeg føler ting blir vekket til live ved å være her, det å skape noe synes jeg er morsomt. Jeg har blitt godt tatt i mot, ingen utspørring på hva en har gjort tidligere, eller har vært involvert i. Varm imøtekommelse. Jeg synes spesielt at det flotte med stedet, er at på Sagatun spør de før du går: «kommer du i morgen»?, noe som betyr veldig mye for at hverdagen skal gå rundt, at du er betydningsfull. Jeg har også vært med på Friluftslivsgruppa, og det også har vært en fin opplevelse. Jeg gleder meg til flere turer med dem. Det er noe for alle mennesker her, stor variasjon i aktiviteter. Jo før en kommer seg hit til Sagatun, desto bedre, for å ha en aktivitet i hverdagen, og komme seg videre i livet.

 

TILBAKE DEL