Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Arbeid

LAVTERSKEL ARBEID

Arbeidstrening – lavterskel arbeid:Sagatun tilbyr lavterskel arbeid og arbeidspraksis med målsetting om at brukeren blir...