Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
01.07.20 Overrekkelse av gave fra Elkjopfondet 2

Storslått gave fra Elkjøpfondet til Sagatun Brukerstyrt Senter

Sammen skal vi gjøre en forskjell slik at ingen havner utenfor! Sagatun takker så mye for en storslått gave som skal bidra til å minske det digitale gapet i samfunnet vårt slik formålet med Elkjøpfondet er.

 

Elkjøpfondet gir midler i form av økonomisk støtte eller produkter for å støtte videre arbeid til mottakere som skal bidra til å minske det digitale gapet i samfunnet.

Sagatun sendte inn en søknad om 20 I-pad til utlån og bruk for brukerne på senteret, samt kr 25 000,- til opplæring. Søknaden ble innvilget i sin helhet og i dag kom Elkjøp Hamar v. Andreas Perminow varehussjef, Mona Ellevset og Emilie Sømoen på besøk for å overrekke gaven.

De menneskene som bruker Sagatun er i stor grad personer som står utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder, og derav har de fleste dårlig økonomi. Med den økonomiske situasjonen de fleste er i, mangler de PC eller den de har er utdatert. Det samme gjelder mobiltelefoner. De aller fleste har en mobiltelefon, men den er ofte gammel og gjerne arvet fra egne barn eller andre slektninger. Veldig mange strever med å holde kontakt med f.eks. NAV, der mye av kontakten allerede foregår digitalt. Dette er vanskelig når du har så dårlig utstyr at det nesten er umulig å logge seg på. Dette medfører også at man ikke tilegner seg nødvendig kunnskap og erfaring og at man derved ikke klarer å henge med i utviklingen. De som bruker Sagatun har derfor stort behov for å få hjelp til å skaffe seg utstyr og kompetanse for å kunne bruke samfunnets teknologiske tilbud og muligheter, digitale verktøy, ulike apper og plattformer etc., og ikke minst holde tritt med resten av befolkningen når det gjelder tilgang til elektroniske verktøy og erfaring og kunnskap for å bruke det. I koronatiden har vi virkelig sett hvordan mangel på utstyr og kompetanse har medført enda større grad av ensomhet og utenforskap.

Disse faktorene medfører et stort digitalt gap i samfunnet, og det er flott at Elkjøp vil bidra til å tette dette gapet gjennom Elkjøpfondet!

Sagatun vil bruke denne muligheten til opplæring av både de som jobber på senteret og de som bruker tilbudet. Mange vil få muligheten til å eie sin egen I-pad gjennom en rimelig leasingavtale eller de kan låne en I-pad på senteret. I-paden skal knyttes til opplæring, aktivitet og interaktiv kommunikasjon på senteret, hjelpe deltakerne til å få gjort helt nødvendige digitale oppgaver som kommunikasjon med NAV, banken og andre viktige samfunnsfunksjoner og bidra til å støtte den enkelte i sin egen bedringsprosess.

Sagatun takker så mye for en storslått gave som skal bidra til å minske det digitale gapet i samfunnet vårt slik formålet med Elkjøpfondet er.

Sammen skal vi gjøre en forskjell slik at ingen havner utenfor! 

TILBAKE Del