Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
thumbnail IMG 6368

Innvielse av Sagatun Recoveryskole

Fredag 25. november innviet vi bygget som Sagatun Recoveryskole skal holde til, det nyoppussede lokalet, som ligger bak hovedhuset til Sagatun Brukerstyrt Senter, har blitt pusset opp og er som nytt!

Hva er Sagatun Recoveryskole?
Vi tilbyr kurs og mestringstilbud lokalt og regionalt i Innlandet. Gjennom Verktøykassa for brukermedvirkning tilbyr vi kurs tilknyttet til brukermedvirkning, bedringsprosesser og selvstyrking, vi har egne selvstyrkingskurs der kursene retter seg mot både ansatte i hjelpetjenesten, brukerrepresentanter og enkelt personer. Målet er å fremme bruker og pårørendes stemme og deres rettigheter. Sammen med tjenesteapparatet får vi til reell brukermedvirkning og brukerstyring i praksis.

Vi møter Stine og Berit på jobb denne dagen, og spør om det har blitt slik de forventet det; "Bedre enn det", sier de i kor, "det er gode lokaler, lyst og trivelig. Kurslokalet er vi stolte av, det er godt å være i". Representativt, kursdeltagere og andre gir utrykk for at "her er det godt å være", "trygt og godt", her tør de  å være seg selv. Stine og Berit forteller at de kan jobbe mer samlet, det blir mer kontinuitet, og samarbeidet går så bra, de sier de jobber bedre sammen her, og at de får mer ro. Her har vi en sparringspartner i hverandre. Cecilie, som er faglig rådgiver, er ikke her denne dagen, men hun uttrykker at hun trives veldig godt. Stine og Berit sier de savner litt å ta del i hele Sagatun (hovedhuset), da vi holder til eksternt bak hovedhuset, de kan føle på at de er litt utenfor, men er innom hovedhuset med jevne mellomrom, og spiser lunsj der. Vi har kjøkken og kan tilberede lunsj her, men ser viktigheten av å være sammen med resten til lunsj. "Vi stortrives" får vi bekreftet.

Vi gratulerer med nye kontorer og ønsker dere lykke til!

thumbnail IMG 6274

thumbnail IMG 6280

thumbnail IMG 6281

thumbnail IMG 6284

thumbnail IMG 6283

TILBAKE Del