Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Side 1 arsrapport 2019 1 2

Her kan du lese Årsrapporten for Sagatun Brukerstyrt Senter 2019

Aktivitetsnivået på Sagatun har vært svært høyt i 2019, både lokalt og regionalt. 

Sagatun sitt hovedarbeidsområde lokalt har i 2019 vært utvikling av aktiviteter, metoder og verktøy for å styrke enkeltpersoner og grupper og prøve disse ut i praksis, internt på Sagatun og i feltet ellers.

Sagatun har et unikt samarbeid mellom lokalt og regionalt senter, som har felles fokus på brukerstyring, recovery og empowerment. Det lokale senteret er et kontinuerlig «verksted» for utforskning og utvikling av metodikk og kunnskap. Ved å samle og systematisere erfaringene i denne prosessen styrker vi vår egen kunnskap på området og vi sprer denne kunnskapen lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer ved å klikke på linken for å lese hele rapporten her: Årsrapport 2019

TILBAKE Del