Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
thumbnail IMG 0379

Gi tid

Gi deg/god tid

Vend deg

mot meg

med åpent ansikt

Når du er tilstede i oss

får jeg

god

tid

Anne Kristine Bergem

 

thumbnail IMG 368

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021.

Mål for årets kampanje

  1. Øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse
  2. Fremme gode levevaner for god folkehelse
  3. Bidra til å styrke den enkelte psykiske helse
  4. Oppfordre til å bruke tid på å styrke hverandre psykisk

Kreativt verksted på Sagatun Brukerstyrt Senter har hatt en stand på Maxi Hamar, der vi har vist frem en malerier og smykker utført av brukere på huset. På denne standen markerte Sagatun Brukerstyrt Senter i samarbeids med Mental Helse Hamar og Maxi Hamar Verdensdagen for psykisk helse mandag 30. september. Den internasjonale dagen er 10. oktober, men det er mange som starter opp denne markeringen noe før. Mariann Haukland fra Sagatun, startet med å snakke om hvor stor betydning en slik dag har, det å kunne verdsette hverandre mer, før hun introduserte Mone og Adrian for et musikkinnslag med dypt innhold. Elisabeth Rønning Rognmo, leder på Maxi Hamar åpnet arrangementet med varme ord for dagen, etterfulgt av ordfører for Hamar Einar Busterud, som leste opp sine anbefalinger fra Psykevettreglene, se plakat nederst i denne artikkelen. Kårhild Husom Løken, daglig leder på Sagatun snakket deretter rundt viktigheten av å "Gi tid". Vi fikk høre Dan synge og spille gitar, sammen med Adrian, med noen alvorsord til ettertanke. Dagen ble avsluttet med intervju av Ann Elisabeth og Stine, der Mariann spurte de hvilken betydning Sagatun Brukerstyrt Senter har vært for deres bedringsprosess. Begge er helt klare på at Sagatun  Brukerstyrt Senter har hatt en stor innvirkning på hverdagen deres i positiv retning, og anbefalte flere å komme innom. Kreativt verksted Sagatun, vil fortsatt ha utstilling på Maxi. Velkommen innom!

Seks enkle huskeregler i arbeidshverdagen:

1. Hils
2. Ros
3. Prat sammen
4. Feire suksesser
5. Se den du prater med
6. Utfordre

Logo mental helse maxi sagatun

Les mer på: 

https://verdensdagen.no/om-verdensdagen/tema-2019-gi-tid/

thumbnail IMG 379

 

BILDEGALLERI

TILBAKE Del