Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Adrian sin Disputas3

Disputas «Is freedom always liberating?»

Til de frigjørende tonene av Queen`s «I want to break free» ble vi ledet gjennom musikkterapiens mange fasetter. 

Adrian W. Seberg sin Desputas i Moelv, torsdag 18. juni 2020.

Til de frigjørende tonene av Queen`s «I want to break free» ble vi ledet gjennom musikkterapiens mange fasetter. Seberg stiller spørsmål ved om frihet alltid er positivt, og om negative og positive sider ved begrepet frihet. Frihet som fravær fra ansvar, frihet fra andre, eller frihet til å gjøre hva man vil. Gir økt frihet større velferd, og er friheten virkelig reell hvis man for eksempel er «fri fra andre», men "alene i ørkenen?" Vi lærer a t frihet har med selvbestemmelse og autonomi å gjøre, og at det kan være problematisk at ledere forskyver ansvar/makt nedover til bunnlinja, eller at brukeren kan forskyve ansvaret for egen situasjon over på tjenesteapparatet. Likeledes, at tjenesteapparatet kan overføre for mye ansvar over på brukeren selv. Hvor fri til å påvirke egen bedringsprosess er man da? Denne maktforskyvningen fra mennesker på toppen, til de med svak stemme kan gi en følelse av «ufrihet».Filosofisk sett, oppsummerer Seeberg, er «man is condemned to be free», og at vi er resultatet av våre valg og verdier. «Valget`s kval», eller «the paradox of choice» sier oss noe om at jo flere valgmuligheter vi har, desto vanskeligere kan det være å ta gode valg. Flere valgmuligheter kan også gi følelsen av beslutningsvegring, at man som bruker kan føle seg paralysert og derfor ikke klare å ta valg, og heller trekke seg tilbake. Seeberg påpeker viktigheten av hvordan musikkterapi her kan virke terapeutisk i et recovery-perspektiv, for de som liker musikk, og har eller har hatt gode emosjonelle opplevelser knyttet til musikk.

• Musikkterapi er noe å se frem til
• Fremmer aktivitet
• Virker oppløftende
• Gir mening til tilværelsen
• Reduserer stress og spenninger
• Symptomlindrende
• Gir økt selvutvikling
• Viktig del av en recovery-prosess

Takk for en motiverende og inspirerende dag, Adrian!

Gratulerer som Philosophiae Doctor innenfor musikkterapi og psykisk helse!

Dette innlegget er ikke ment å gjengi doktoravhandlingen, men gi noen smakebiter på problemstillinger vi kan kjenne oss igjen i, i et recoveryperspektiv! 

Bildetekst: Til venstre: Adrian Wangberg Seberg mottar blomster av avdelingsleder for arbeid og aktivitet på Sagatun Brukerstyrt Senter, Kim Nybakken. 

TILBAKE Del